Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Med fokus på tillgänglighet i nya S:t Eriks Ögonsjukhus

Med fokus på tillgänglighet i nya S:t Eriks Ögonsjukhus

25 augusti 2020

I planeringen av S:t Eriks Ögonsjukhus nya lokaler har god tillgänglighet, särskilt för besökare med synnedsättning, stått i fokus.
– Vi vill vara bäst på funktionalitet just för synnedsatta, eftersom de utgör vår stora patientgrupp, säger Kicki Morsing, kommunikationschef och projektledare för tillgänglighet på nya S:t Eriks Ögonsjukhus.

Två kvinnor med reflex och skyddshjälm som pekar på ledstråk i golvet.

Anna Bergqvist, tillgänglighetsspecialist på Region Stockholms fastighetsbolag Locum, och Kicki Morsing granskar de taktila ledstråk som ska bilda en obruten kedja ända in på mottagningarna.

S:t Erik kommer att hyra drygt hälften av ytorna i en helt ny fastighet i Hagastaden, den nya stadsdel som växer upp på gränsen mellan Stockholm och Solna. Tillsammans med fastighetsägaren Vitartes har sjukhuset format de egna lokalerna men har också kunnat påverka hela fastigheten.

Arbetet med tillgänglighet har pågått ända sedan arkitektbyrån White började skissa på det nya sjukhusets utseende. Under hela projektet har tillgänglighetssakkunnig May-Britt Rolén varit med och bevakat så att bygglagstiftningen och andra riktlinjer efterföljs.

– När vi började för några år sedan inledde vi med att besöka ”Osynlig utställning” där vi fick treva oss fram i mörkret. Besöket gav alla involverade en ökad förståelse i hur det är att leva med en synnedsättning, säger May-Britt Rolén.

Synskadades riksförbund och andra brukarorganisationer har hjälpt S:t Erik i tillgänglighetsanpassningen. Kicki Morsing inspekterar skyltarna vid hissarna. Foto: Jens Sølvberg
I arbetet med utformningen av det nya sjukhuset har representanter för olika brukarorganisationer, bland annat Synskadades Riksförbund, varit involverade.

– Brukarrådets åsikter och tankar har varit oerhört viktiga i vårt arbete. Vi har diskuterat alla möjliga aspekter på tillgänglighet som vi sedan förmedlat till fastighetsägaren och arkitekterna, säger Kicki Morsing.

Tydliga kontraster i byggnaden är ett fokusområde.

– Exempelvis handlar det om att golvet nedanför en ljus trappa inte får vara för mörk för då kan det kännas som att kliva rätt ut i tomma intet. Det kan också innebära att glasytor i väggar och dörrar har kontrastmarkeringar för att undvika olyckor, säger Kicki Morsing.

För att underlätta för patienterna att orientera sig i sjukhusets lokaler används kontrastfärger i korridorer och väntrum. Belysningen är reglerad så att ljusfälten ska vara jämna – och inte blända.

Hissknappar och vissa skyltar har både punktskrift och upphöjd text så att de går att läsa med fingrarna. Foto: Jens Sølvberg
Skyltarna i sjukhuset följer ett skyltprogram som provats ut på många sjukhus och vårdinrättningar i länet. Alla skyltar i sjukhuset ska ha tydliga kontraster och vara enkla att läsa.

– Våra patienter ska också mötas av samma ord och begrepp som de sett i sina kallelser eller på vår webbplats när de letat information. Allt ska vara enhetligt och sammanhållet hela vägen fram till väntrummet, säger Kicki Morsing.

Orienteringstavlor och knappsatser i hissarna samt vissa skyltar har även tillgänglighetsanpassats taktilt. De har både punktskrift och upphöjd text så att de går att läsa med fingrarna.

Allt tillgänglighetsarbete har gjorts för att patienterna vid nya S:t Eriks Ögonsjukhus ska få ett så smidigt och tryggt besök som möjligt.

– Trots att vi försökt vara noggranna och ställa tydliga krav på tillgängligheten, kan mycket gå fel i ett byggprojekt. Därför är vi inställda på att få ändra vissa saker som inte blivit som vi tänkt det, eller där vi missat att ställa krav. Om vi inte märker det själva kommer våra patienter att upplysa oss, säger Kicki Morsing.

Text: Mats Almegård

Läs mer om nya S:t Eriks Ögonsjukhus

Uppdaterad
16 april 2021