Gå direkt till textinnehållet

Besöksförbud råder för att minska smittspridning

Ditt besök

Här har vi samlat information om ditt besök och din vistelse hos oss.

Kom inte till S:t Erik om du har förkylningssymtom - ring oss först!

För att minska smittspridningen av coronaviruset, covid-19, tar vi endast emot patienter utan förkylningssymtom. Vi gör undantag vid vissa synhotande tillstånd.

Besöksförbud gäller på sjukhuset. Endast nödvändiga medföljande, såsom en förälder och eller en medföljande till hjälpbehövande patienter, får följa med. Den medföljande får inte ha några förkylningssymtom.

Här hittar du svar på sådant som kan vara bra att känna till inför ditt sjukhusbesök.

Du måste boka om eller boka av ditt besök senast 24 timmar före avtalad tid, annars får du betala full avgift.

Boka om via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring din mottagning.

1177 Vårdguidens e-tjänster
Våra mottagningar

Du kan få en påminnelse via sms dagen före ditt besök. Meddelandet innehåller information om tid och plats för ditt besök.

Säg till din läkare, eller fyll i en blankett på din mottagning, så ansluter vi ditt mobiltelefonnummer till tjänsten.

Behöver du journalkopior efter ditt besök, kan du själv logga in på 1177 Vårdguiden och läsa och/eller skriva ut kopian.
Logga in på 1177 Vårdguiden
Dina rättigheter
Vi kommer att be dig visa din legitimation när du söker vård, så glöm inte att ta med den. Då minskar risken för att någon annan får behandling i ditt namn och för att felaktiga uppgifter registreras i din patientjournal.

Utöver legitimation räknas även svenskt pass som en godkänd id-handling. 

På 1177 Vårdguiden kan du läsa om vilka avgifter som gäller för hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Patientavgifter

Patientavgiften betalas i kassan vid respektive mottagning.

Patientvägledaren är opartisk och fungerar som en länk mellan dig och sjukhusets olika verksamheter. Du kan kontakta patientvägledaren när du är i behov av råd och stöd i samband med ditt besök hos oss. Vid medicinska frågor ska du kontakta din mottagning eller 1177 Vårdguiden.

Du når vår patientvägledare genom att lämna ett meddelande på en telefonsvarare. Vi ringer upp inom en vecka.
Telefon: 08-672 30 72
Idag kan du läsa vissa av dina provsvar via e-tjänsten Journalen, som blir tillgänglig när du loggat in på 1177 Vårdguiden.
Logga in på 1177 Vårdguiden
Dina rättigheter

När du eller närstående har frågor, synpunkter eller klagomål rörande vården och servicen hos oss ska du i första hand kontakta den mottagning som tagit hand om dig. Personalen kommer att rapportera dina synpunkter så att de kan bidra till förbättringar i till exempel rutiner eller information.

Våra mottagningar
Mer information om hur du lämnar synpunkter på vården

Du har rätt till tolk eller teckenspråkstolk, om du behöver det. Även talskadade har rätt till kommunikationshjälp. 

Tolkning till mitt språk
Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du får betala full avgift för ditt besök om du

  • uteblir från ett bokat besök

  • ​avbokar ditt besök mindre än 24 timmar före besöket. Region Stockholm har dock beslutat att inte ta ut någon avgift för ett sent avbokat besök om skälet är förkylningssymtom. 

Detta gäller även om du är under 18 år, över 85 år eller om du har frikort.

S:t Eriks Ögonsjukhus är Sveriges största utbildningsorganisation inom ögonsjukvård. Vi utbildar framtidens specialistläkare, ögonsjuksköterskor, ortoptister och optiker. Under ditt besök kan du möta medarbetare som genomför delar av sin praktiska utbildning hos oss.

Om du får vänta i mer än 30 minuter efter avtalad tid i samband med ett tidsbeställt besök har du rätt att få tillbaka patientavgiften. Du måste be om det i samband med besöket. Detta gäller inte på ögonakuten.

Praktiska frågor inför ditt besök

Här hittar du information om service och tillgänglighet på sjukhuset.

Det finns ett apotek i sjukhusets huvudentré.

Besöksförbud gäller på sjukhuset. Endast nödvändiga medföljande, såsom en förälder och eller en medföljande till hjälpbehövande patienter, får följa med. Den medföljande får inte ha några förkylningssymtom.

När du som patient kommer till oss ska du registrera dig och betala patientavgiften i kassan på respektive mottagning, om inget annat sägs i din kallelse.

På entréplan i sjukhusbyggnaden finns ett café som serverar lunch, kaffebröd och dryck. Det finns även en restaurang och en pressbyrå.

På Eugeniavägen finns fler caféer och restauranger både direkt ut mot gatan och inne på Karolinska Universitetssjukhuset med mera.

Det går bra att ta med blommor till sjukhuset men undvik blommor med stark doft. Många är känsliga mot starka dofter och sjukhusmiljön ska vara tillgänglig för alla.

S:t Eriks Ögonsjukhus är inte en offentlig eller allmän plats. Därför råder foto- och filmförbud i våra lokaler. Regeln finns för att skydda dig, dina anhöriga och andra besökares integritet. 

Trots att det råder ett generellt fotoförbud går det att göra undantag. Den som vill fotografera eller filma i sjukhusets lokaler kan begära tillstånd att få göra detta hos sjukhusets presskontakt.

Behöver du boka färdtjänst kan du få hjälp med det i informationsdisken i huvudentrén. 

Färdtjänsten finns för dig som på grund av funktionshinder inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Läs mer om färdtjänst på 1177 Vårdguiden.

Hiss till mottagningar

Det finns fyra hissar i mitten av entréhallen vid huvudentrén. Hissarna tar dig till våra mottagningar och operation.

Du hittar information om hur du hittar till oss på sidan Hitta till S:t Eriks Ögonsjukhus.

Huvudentrén finns på Eugeniavägen 12 Solna

Öppettider huvudentrén
Måndag till fredag
Klockan 7.00-19.00

Lördag och söndag
Klockan 8.00-16.00 
 

Det är särskilt viktigt att vara noga med handhygien på ett sjukhus. Du kan enkelt hjälpa till att minska risken för smittspridning av bakterier och virus genom att tvätta händerna och använda handdesinfektion.

I huvudentrén finns en informationsdisk där du kan få hjälp med anvisningar och vägbeskrivning till de olika mottagningarna. Du kan även få hjälp med att beställa färdtjänst.

Inom S:t Eriks sjukhusområde förekommer det kamerabevakning. Syftet med kamerorna är att skapa en trygg och säker miljö för personal, patienter och besökare samt motverka brott.

Där det förekommer kameraövervakning finns tydlig skyltning om detta. För att skydda den personliga integriteten arbetar vi strikt efter dataskyddsförordningen och Datainspektionens allmänna råd. För att säkerställa att all kameraövervakning inom S:t Eriks Ögonsjukhus efterlever gällande lagstiftning, hanteras detta av sjukhusets säkerhetsavdelning.

Tillstånd som uppfyller krav för kamerabevakning finns enligt kamerabevakningslag (2018:1200).

I sjukhusbyggnadens entréhall finns en pressbyrå.

Sjukhuset har en kurator som kan hjälpa dig om du behöver råd och stöd gällande din situation.

Du når sjukhusets kurator på telefonnummer 08-672 30 86.

Telefontid måndag 14–14.30 samt tisdag och fredag 11–11.30

Undvik att ta på dig stark parfym, doftande hudlotion eller liknande inför ditt besök. Många är känsliga mot starka dofter och sjukhuset ska vara tillgängligt för alla.

Du hittar information om parkering på sidan Parkera vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

Du kan få hjälp av Stockholms syncentral om du har så nedsatt synförmåga att du har

  • svårt att läsa vanlig text med glasögon
  • svårigheter att orientera dig med hjälp av synen
  • svårigheter i det dagliga livet.

Du behöver en remiss för att få komma till syncentralen. Tala med din ögonläkare så får du hjälp.

Våra mottagningar
Stockholms syncentral
Du kan låna en rullstol eller en rullator om du lämnar in din identitetshandling i informationsdisken på entréplanet.

Det är rökförbud på sjukhuset. Rökning är endast tillåten på angivna platser utomhus.

Det finns trådlöst internet för dig som är patient på sjukhuset. Fråga personalen efter inloggningsuppgifter.

Lämna dina värdesaker hemma och ta bara med det nödvändigaste när du kommer till oss för en operation eller behandling. Be dina närstående att ta med dina värdesaker hem om du måste läggas in akut. Vi ansvarar inte för dina värdesaker.

Uppdaterad
7 oktober 2020