Gå direkt till textinnehållet

Kom inte till S:t Eriks Ögonsjukhus om du har förkylningssymtom - ring oss först!

Remissunderlag

Följ våra instruktioner för remisser så kan vi ta hand om de patienter som behöver vård hos oss så fort som möjligt.

Om remisser under coronakrisen

Med anledning av coronaviruset kan S:t Erik i nuläget bara ta emot akuta och subakuta patienter. Övriga patienter placeras på väntelista och kallas längre fram med förväntat lång väntetid. 

Om patienten upplever försämring i sin syn eller i sin ögonsjukdom under väntetiden, är patienten välkommen att kontakta oss. Patienterna blir informerade.

Remissens innehåll

För att vi ska kunna bedöma vårdbehovet är det viktigt att du tydligt anger orsaken till remitteringen.

Relevant information kan vara

 • typ av besvär
 • synnedsättning
 • smärta
 • hur länge besvären pågått
 • höger, vänster eller båda ögonen
 • ständiga besvär eller bara ibland
 • om en ögonläkare gjort en undersökning tidigare
 • synskärpa.

Vi måste ha patientens namn, adress och personnummer. Är det brådskande skriv även telefonnummer.

Mer vägledning om vilka patienter som bör remitteras och remissens innehåll finns på viss.nu.

För barnhälsovården och skolhälsovården

För barn kan relevanta uppgifter vara

 • synnedsättning
 • skelning eller misstänkt skelning på höger, vänster eller båda ögonen
 • misstanke om ögonsjukdom.

Riktlinjer för barnavårdscentraler

För dig som arbetar på en barnavårdscentral, BVC, har vi tagit fram riktlinjer för vilka barn som du ska remittera till en ortoptist. 

För optiker

För att underlätta vår bedömning av remisser är vi tacksamma om du använder vårt remissunderlag.

För diabetesvården

Skicka gärna med vårt informationsblad om ögonbottenfotografering och hur diabetes påverkar ögat i kallelsen.

Kontakt: Mobila teamet för ögonbottenfotografering
Telefon: 08-672 30 21
Måndag till torsdag 8–16, fredag 8–12

För ögonläkare

Ögontumör hos små barn (retinoblastom)

Om du misstänker att din patient har drabbats av retinoblastom, ring till ögononkologen direkt.

Charlotta All-Eriksson, sektionschef
Överläkare
Telefon: 08-672 30 68

Uppdaterad
20 mars 2020