Gå direkt till textinnehållet

Fortsatta besöksbegränsningar på S:t Erik Ögonsjukhus

Remissunderlag

Följ våra instruktioner för remisser så kan vi ta hand om de patienter som behöver vård hos oss så fort som möjligt.

Om remisser under coronapandermin

Coronapandemin innebär att vi har längre väntetider. Patienten informeras och sätts upp på väntelista. 

Om patienten upplever att synen eller ögonsjukdomen försämras under väntetiden, ska hen i första hand kontakta den remitterande läkaren. Vid akuta besvär ska patienten alltid kontakta 1177 Vårdguiden.

Remissens innehåll

För att vi ska kunna bedöma vårdbehovet är det viktigt att du tydligt anger orsaken till remitteringen.

Relevant information kan vara

 • typ av besvär
 • synnedsättning
 • smärta
 • hur länge besvären pågått
 • höger, vänster eller båda ögonen
 • ständiga besvär eller bara ibland
 • om en ögonläkare gjort en undersökning tidigare
 • synskärpa.

Vi måste ha patientens namn, adress och personnummer. Är det brådskande skriv även telefonnummer.

Mer vägledning om vilka patienter som bör remitteras och remissens innehåll finns på viss.nu.

För barnhälsovården och skolhälsovården

För barn kan relevanta uppgifter vara

 • synnedsättning
 • skelning eller misstänkt skelning på höger, vänster eller båda ögonen
 • misstanke om ögonsjukdom.

Riktlinjer för barnavårdscentraler

För dig som arbetar på en barnavårdscentral, BVC, har vi tagit fram riktlinjer för vilka barn som du ska remittera till en ortoptist. 

För optiker

För att underlätta vår bedömning av remisser är vi tacksamma om du använder vårt remissunderlag.

För ögonläkare

Ögontumör hos små barn (retinoblastom)

Om du misstänker att din patient har drabbats av retinoblastom, ring till ögononkologen direkt.

Charlotta All Eriksson
Överläkare
Telefon: 08-123 230 68

Uppdaterad
15 december 2021