Gå direkt till textinnehållet

Remissunderlag

Följ våra instruktioner för remisser så kan vi ta hand om de patienter som behöver vård hos oss så fort som möjligt.

Remissens innehåll

För att vi ska kunna bedöma vårdbehovet är det viktigt att du tydligt anger orsaken till remitteringen.

Relevant information kan vara

 • typ av besvär
 • synnedsättning
 • smärta
 • hur länge besvären pågått
 • höger, vänster eller båda ögonen
 • ständiga besvär eller bara ibland
 • om en ögonläkare gjort en undersökning tidigare
 • synskärpa.

Vi måste ha patientens namn, adress och personnummer. Är det brådskande skriv även telefonnummer.

Mer vägledning om vilka patienter som bör remitteras och remissens innehåll finns på viss.nu.

För barnhälsovården och skolhälsovården

För barn kan relevanta uppgifter vara

 • synnedsättning
 • skelning eller misstänkt skelning på höger, vänster eller båda ögonen
 • misstanke om ögonsjukdom.

Riktlinjer för barnavårdscentraler

För dig som arbetar på en barnavårdscentral, BVC, har vi tagit fram riktlinjer för vilka barn som du ska remittera till en ortoptist. 

För optiker

För att underlätta vår bedömning av remisser är vi tacksamma om du använder vårt remissunderlag.

För ögonläkare

Underlag för glaukomremiss

Ange "Glaukommottagningen" i adressen.

Underlag för orbitarondsremiss

Ange "Ögonplastikmottagningen" i adressen.

Ögontumör hos små barn (retinoblastom)

Om du misstänker att din patient har drabbats av retinoblastom, ring till ögononkologen direkt.
Telefon 08-123 236 36
Växel: 08-123 230 00
Fax: 08-123 232 22

Ögontumör hos vuxna

Skicka remissunderlaget

Uppdaterad
25 november 2023