Gå direkt till textinnehållet

Om ögat

Ögonen är människans viktigaste sinnesorgan. De hanterar mest information av alla våra fem sinnen och de brukar kallas för hjärnans fönster mot världen.Det är genom ögonen som vi huvudsakligen uppfattar vår omgivning. Av alla intryck som vi tar till oss under en dag kommer över 80 procent från ögonen.

Hjärnans fönster mot världen

Närmare 70 procent av kroppens sinnesceller finns i ögats näthinna. Synnerven med sina en miljon nervtrådar förmedlar mer information till hjärnan än något annat sinnesorgan.

Den bästa synen har vi centralt på näthinnan i den så kallade gula fläcken, makula. Där finns det skarpaste detaljseendet med högst synskärpa och upplösning, vilket är viktigt bland annat vid läsning. I periferin har vi synceller som är mer ljuskänsliga vilka hjälper oss att se något även i dålig belysning.

God optik är nyckeln till en skarp bild

För att vi ska få en skarp bild krävs att optiken är god. För den svarar hornhinnan och linsen. Linsen hos yngre personer kan ställa om sig för seende på långt och nära håll, detta kallas att ackommodera.

Ögats bländare är pupillen, öppningen i iris som varierar med ljusinfallet.

Ögats inre uppfylls av en geléaktig vätska, glaskroppen. Ögats vägg utgörs av den fasta, vita senhinnan. Titthålet framtill är den klara hornhinnan som är en del av ögats vägg.

Främre delen av ögonvitan och ögonlocken insida täcks av bindhinnan. Den måste, som hornhinnan, hållas fuktig och smörjas av tårkörtlarna. Överskott av tårar rinner ut i tårkanalen ner i näsan.

Vi rör på ögonen med hjälp av sex små muskler utanpå varje öga.

Granskare Anne Odergren, chefläkare

Uppdaterad
1 december 2022