Gå direkt till textinnehållet

Forskningsområden

Vi bedriver en bred syn- och ögonforskning i samarbete med Karolinska Institutet. Forskning nära knuten till den kliniska verksamheten är en förutsättning för framtidens hälso- och sjukvård. Vården kan då snabbt ta del av ny kunskap och forskaren får i sin tur dels möjlighet att samla data från patienter på sjukhuset, dels återkoppling från vården.

Våra forskargrupper är knutna till avdelningen för ögon och syn vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Marianne Bernadotte Centrum för barnoftalmologi och dyslexi är ett forskningscentrum vid KI med syfte att främja och stödja forskningen inom barnögonvård och dyslexi.

Fysiologisk optik

Forskargruppen bedriver forskning inom områden relaterade till fysiologisk optik samt ögats struktur och funktion. Den leds av professor och optiker Rune Brautaset, som också är chef för avdelningen för ögon och syn.

Gruppens forskning rör i första hand

 • näthinnans strukturella förändringar vid multipel skleros (MS), hjärnskador och hos för tidigt födda barn
 • utveckling och utvärdering av tekniker för mätningar av ögats struktur och funktion
 • synergonomi i relation till belysning, bländning och bildskärms- och kontrollrumsarbete
 • kontaktlinsoptik och tillpassning
 • myopikontroll och myopiprevention (myopi = närsynt)
 • ögonmotorisk träning vid samsynsproblem, efter hjärnskador och hos personer med läs- och skrivsvårigheter.

Glaukom

Forskargruppens mål är att utveckla nya metoder för att skydda nervcellerna vid glaukom från de nedbrytande processerna med hjälp av väldokumenterade substanser och genterapi.

Forskargruppen leds av forskarassistent Pete Williams.

Gruppens forskning rör i första hand

 • mitokondrier (cellernas energifabriker), genom att använda en mängd nya sorters musmodeller och mitokondriemarkörer för att avbilda och analysera friska, sjuka och behandlade mitokondrier i ultrahög upplösning
 • ämnesomsättningen i nervceller, genom riktade försök, riktade och utvecklade masspektrometriprotokoll (en sorts analysmetod), samt högupplöst, ej riktad metabolomik (en annan sorts analysmetod) för att identifiera nya sjukdomsvägar och viktiga markörer (substanser) som indikerar förekomst av glaukom (biomarkörer) vid glaukom
 • viral genterapi, eftersom det har varit framgångsrikt vid en handfull ovanliga, monogena (som beror på funktionen i en enda gen) ögonsjukdomar. Gruppen utökar nu forskningen till att utveckla genterapier inriktade på vanliga nervcells-nedbrytande processer
 • nervinflammation i näthinna och synnerv, eftersom det kan vara en tidig sjukdomsprocess vid glaukom. Forskarna undersöker hur mikroglia (som ingår i immunförsvaret) aktiveras i synsystemet vid glaukom.

Katarakt, barnögonsjukdomar och ögats främre delar 

Forskargruppen forskar om katarakt (grå starr), barnögonsjukdomar och glaukom samt ögats främre delar såsom ögonlock, tårvägar, bindhinna, hornhinna, lins och även ögonhåla.

Forskargruppen är knuten till avdelningen för ögon och syn. Avdelningschef Rune Brautaset leder gruppen.

Gruppens forskning handlar i huvudsak om

 • den patientupplevda synfunktionen och synförbättringen efter en gråstarrsoperation
 • resultatet av 15 års operationer av barnkatarakt
 • ögondroppars påverkar på kontaktlinser efter operation av barnkatarakt
 • användningen av hemtrycksmätning vid glaukom
 • behandlingen av barn med uveit
 • fria radikaler som orsak till grå starr och annan ögonsjukdom
 • ögonskador av laserstrålning
 • patientnöjdhet efter hornhinnetransplantation
 • tårflöde och symtom före och efter tårvägskorrigerande kirurgi
 • torra ögon med tonvikt på patofysiologi och dess kliniska relevans.

Retina

Forskargruppen är inriktad på näthinnans sjukdomar. Den leds av överläkare/professor Anders Kvanta och forskare Helder André.

Gruppens forskning rör i huvudsak

 • genterapi och stamcellsbaserad terapi vid makuladegeneration
 • genterapi vid retinitis pigmentosa
 • transplantation av pankreas öceller till ögat vid diabetes
 • imaging-tekniker vid näthinnesjukdom
 • klinisk behandlingsforskning vid näthinnesjukdom.

Ögononkologi och ögonpatologi

Forskargruppen är inriktad på tumörer i ögonregionen. Den leds av specialistläkare/docent Gustav Stålhammar och överläkare/professor Stefan Seregard.

Gruppens forskning rör i huvudsak:

 • Utveckling av nya prognostiska test för uvealt melanom
 • Studier av mekanismer som ökar risken för utveckling av dottertumörer av uvealt melanom
 • Kliniska studier i syfte att minska risken att utveckla dottertumörer av uvealt melanom
 • Digitalisering och undersökningar med digital bildanalys och artificiell intelligens 
 • Valideringsstudier av internationell klassifikation vid uvealt melanom
 • Basalvetenskapliga studier vid retinoblastom
 • Studier av vanliga typer av tumörer i ögonlock och ögonhåla, inklusive basalcellscancer och skivepitelcancer. 

Ögonrörelser och syn

Forskargruppen arbetar tematiskt inom tre områden:

 • barnögonvård
 • hjärnsynskador
 • läsögonrörelser och läs- och skrivsvårigheter.

Forskargruppen leds av lektor/optiker Tony Pansell.

Gruppens forskning rör i första hand

 • förekomst och effekter av hjärnskador på synfunktion och plasticitet hos extremt för tidigt födda barn samt synnervsmissbildningar och metabola ögonsjukdomar
 • ackommodationsförmåga hos barn med albinism eller cerebral pares
 • funktionella synbesvär, analysmetoder och validering av rehabiliteringsmetoder vid traumatiska hjärnskador samt metodutveckling för utvärdering av visuell yrsel
 • tidig upptäckt av dyslexi genom eye trackning och artificiell intelligens.

Granskare Forskargruppsledarna, S:t Erik/Karolinska Institutet

Uppdaterad
21 december 2022