Gå direkt till textinnehållet

Besöksförbud råder för att minska smittspridning

Forskningsområden

Vi bedriver forskning i samarbete med Karolinska Institutet. Här kan du läsa om forskningsområden inom respektive forskargrupp.

Våra forskargrupper är knutna till avdelningen för ögon och syn vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Grupperna bedriver en bred syn- och ögonforskning. Marianne Bernadotte Centrum för barnoftalmologi och dyslexi är ett forskningscentrum vid KI med syfte att främja och stödja forskningen inom barnögonvård och dyslexi.

Retina och ögononkologi

Forskargruppen är inriktad på näthinnans sjukdomar och ögontumörer (framför allt maligna och konjunktivala melanom samt retinoblastom).

Forskargruppen leds av överläkare/professor Stefan Seregard och överläkare/professor Anders Kvanta.

Gruppens forskning rör i huvudsak

 • genterapi och stamcellsbaserad terapi vid makuladegeneration
 • genterapi vid retinitis pigmentosa
 • transplantation av pankreas öceller till ögat vid diabetes
 • imaging-tekniker vid näthinnesjukdom
 • klinisk behandlingsforskning vid näthinnesjukdom
 • klinisk behandlingsforskning vid uvealt melanom
 • valideringsstudier av internationell klassifikation vid uvealt melanom
 • basalvetenskapliga studier vid retinoblastom.

Katarakt, barnögonsjukdomar och ögats främre delar 

Forskargruppen forskar om katarakt (grå starr), barnögonsjukdomar och glaukom samt ögats främre delar såsom ögonlock, tårvägar, bindhinna, hornhinna, lins och även ögonhåla.

Forskargruppsledare är forskare/överläkare Stefan Löfgren och professor/överläkare Maria Kugelberg.

Gruppens forskning handlar i huvudsak om

 • den patientupplevda synfunktionen och synförbättringen efter en gråstarrsoperation
 • resultatet av 15 års operationer av barnkatarakt
 • ögondroppars påverkar på kontaktlinser efter operation av barnkatarakt
 • användningen av hemtrycksmätning vid glaukom
 • behandlingen av barn med uveit
 • fria radikaler som orsak till grå starr och annan ögonsjukdom
 • ögonskador av laserstrålning
 • patientnöjdhet efter hornhinnetransplantation
 • tårflöde och symtom före och efter tårvägskorrigerande kirurgi
 • torra ögon med tonvikt på patofysiologi och dess kliniska relevans.

Glaukom

Forskargruppens mål är att utveckla nya metoder för att skydda nervcellerna vid glaukom från de nedbrytande processerna med hjälp av väldokumenterade substanser och genterapi.

Forskargruppen leds av forskarassistent Pete Williams.
Gruppens forskar i huvudsak på

 • mitokondrier (cellernas energifabriker), genom att använda en mängd nya sorters musmodeller och mitokondriemarkörer för att avbilda och analysera friska, sjuka och behandlade mitokondrier i ultrahög upplösning
 • ämnesomsättningen i nervceller, genom riktade försök, riktade och utvecklade masspektrometriprotokoll (en sorts analysmetod), samt högupplöst, ej riktad metabolomik (en annan sorts analysmetod) för att identifiera nya sjukdomsvägar och viktiga markörer (substanser) som indikerar förekomst av glaukom (biomarkörer) vid glaukom
 • viral genterapi, eftersom det har varit framgångsrikt vid en handfull ovanliga, monogena (som beror på funktionen i en enda gen) ögonsjukdomar. Gruppen utökar nu forskningen till att utveckla genterapier inriktade på vanliga nervcells-nedbrytande processer
 • nervinflammation i näthinna och synnerv, eftersom det kan vara en tidig sjukdomsprocess vid glaukom. Forskarna undersöker hur mikroglia (som ingår i immunförsvaret) aktiveras i synsystemet vid glaukom.

Fysiologisk optik

Forskargruppen bedriver forskning inom områden relaterade till fysiologisk optik samt ögats struktur och funktion.

Forskargruppen leds av forskargruppsledare/lektor Rune Brautaset.

Gruppens forskning rör i första hand

 • näthinnans strukturella förändringar vid multipel skleros (MS), hjärnskador och hos för tidigt födda barn
 • utveckling och utvärdering av tekniker för mätningar av ögats struktur och funktion
 • synergonomi i relation till belysning, bländning och bildskärms- och kontrollrumsarbete
 • kontaktlinsoptik och tillpassning
 • myopikontroll och myopiprevention (myopi = närsynt)
 • ögonmotorisk träning vid samsynsproblem, efter hjärnskador och hos personer med läs- och skrivsvårigheter.

Ögonrörelser och syn

Forskargruppen arbetar tematiskt inom tre områden:

 • barnögonvård
 • hjärnsynskador
 • läsögonrörelser och läs- och skrivsvårigheter

Forskargruppen leds av lektor/optiker Tony Pansell.

Gruppens forskning rör i första hand

 • förekomst och effekter av hjärnskador på synfunktion och plasticitet hos extremt för tidigt födda barn samt synnervsmissbildningar och metabola ögonsjukdomar
 • ackommodationsförmåga hos barn med albinism eller cerebral pares
 • funktionella synbesvär, analysmetoder och validering av rehabiliteringsmetoder vid traumatiska hjärnskador samt metodutveckling för utvärdering av visuell yrsel
 • tidig upptäckt av dyslexi genom eye trackning och artificiell intelligens.

Uppdaterad
19 november 2020