Gå direkt till textinnehållet

Provtagningsanvisningar för histopatologiska preparat

Anvisningen beskriver kortfattat hanteringen av prover som tas i samband med operation för att undersökas vid sjukhusets histopatologiska laboratorium. Anvisningen riktar sig till personal som arbetar vid operation.

Metod

Histopatologi

Provtagning

Fixerat prov. Enukleation eller px

Fixering

4 % buffrad formaldehyd i rumstemperatur

Tillvägagångssätt

Burk med vid öppning. Fixeringsvätska minst 10 gånger preparatvolymen. Vid misstanke om talgkörtelcancer: En 4 mm stans eller 2 stycken 2 mm stansar tagna intill varandra som läggs i samma burk.

Viktigt att tänka på

  • Prov ska alltid åtföljas av ifylld remiss. Remissen måste vara fullständigt ifylld med patientens fullständiga personnummer, namn, provtagningsdatum, kombikakod, klinik samt med remitterande läkarens namn. Skriv tydligt!
  • Vid snabbsvar eller önskan om svar per telefon, måste ”bemannat” telefonnummer anges på remissen. Ring innan och kontrollera att ansvarig patolog är i tjänst.
  • Remissen ska vara ifylld med anamnes och preparatets natur. Även frågeställning/misstänkt diagnos och tidigare behandling ska anges på därför avsedd plats.
  • Prov som saknar identitetsuppgifter på burk eller remiss undersöks inte.
  • Mycket små biopsier läggs med fördel på filtrerpapper.
  • Anpassa burkens storlek och mängden formalin efter preparat (minst 10x preparatets volym) ex vid bulber och stora hudar.
  • Om preparatet märks med sutur ska den inte knytas hårt! Notera på remissen var suturen sitter.
  • Prov och remiss skickas som brev eller rekommenderat brev till S:t Eriks Ögonsjukhus, klinisk patologi, Box 4078, 171 04 Solna. För paket är adressen S:t Eriks Ögonsjukhus, godsmottagning Eugeniavägen, nedfart 2, 171 64 Solna, att. klinisk patologi. 

Blodsmitta

Ska anges med etikett märkt ”Blodsmitta” på både prov/provtagningskärl och remiss.

Kontakt

Så här kontaktar du oss:

Uppdaterad
11 oktober 2023