Gå direkt till textinnehållet

Stöd vår forskning

Ingenting är omöjligt. Vi vill kunna behandla och bota alla ögonsjukdomar som finns. Du kan kanske hjälpa oss att nå dit?

Många frågor inom ögonforskningen återstår ännu att besvara.

De senaste 30 åren har stora framsteg gjorts inom ögonforskningen. Till exempel har de kirurgiska metoderna för att bota sjukdomar i näthinnan utvecklats, liksom bättre och mer långsiktiga behandlingsformer för sjukdomar i gula fläcken (AMD) och för glaukom (grön starr). 

Många frågor återstår ännu att besvara

Inom ögonforskningen finns det fortfarande många obesvarade frågor.

  • Kan vi hitta ytterligare metoder för att behandla åldersförändringar i gula fläcken?
  • Hur kan man skydda synnerven från att förstöras vid glaukom (grön starr)? 
  • Går det att hitta behandlingar med stamceller och genterapi för ögonsjukdomar som idag saknar behandling?
  • Hur påverkas barn och ungas syn av skärmar?
  • Hur kan synen förbättras hos för tidigt födda barn?

Hjälp till att investera i bättre syn i framtiden

Det enda sättet att söka svar på ovanstående frågor är genom forskning. Men medicinsk forskning kostar pengar och privat stöd/donationer är avgörande för en forskning av högsta klass.

Det finns många olika sätt att stödja vår forskning. Donera pengar, gåvor och testamenten gör stor skillnad för ögonforskningen. 

Tack för ditt stöd! Tillsammans gör vi skillnad.

Så stödjer du vår forskning

Om du vill stödja ögonforskningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus är du välkommen att betala in din gåva på sjukhusets bankgironummer 5532-7720. Märk antingen din gåva med det specifika område du vill stödja eller med "Forskning vid S:t Eriks Ögonsjukhus" om du vill stödja ögonforskningen generellt.

Bankgiro 5532-7720.

Vill du veta mer om vår ögonforskning innan du bestämmer dig? Kontakta i så fall verksamhetsassistent Catharina Kuylenstierna på telefon 08-123 231 53 eller e-post catharina.kuylenstierna@regionstockholm.se.

Stamceller i fokus när vi forskar kring åldersförändringar i gula fläcken.

Uppdaterad
16 maj 2024