Gå direkt till textinnehållet

Din operation

Varje år genomför vi cirka 10 000 operationer. De kan vara större och mindre operationer i antingen lokalbedövning eller narkos. Inför alla operationer behöver du förbereda dig.

Vi utför både planerade och akuta ögonoperationer i antingen narkos eller lokalbedövning. Här har vi samlat information om vad som händer före, under och efter din operation.

Förberedelser inför operation

Det är viktigt att du berättar för oss om du är förkyld eller sjuk på annat sätt. Om du har en infektion i kroppen kan vi inte operera dig. Kontakta därför oss om du blir sjuk, förkyld eller får någon typ av hudirritation eller sår på kroppen.

Kontakta din ögonläkare om dina ögon är röda, irriterade eller variga.

Kontakta även din mottagning om du vet att du är bärare av multiresistenta bakterier. Vi behöver också veta om du nyligen vårdats på ett annat sjukhus.

Hygien

Kontrollera i din kallelse om du ska tvätta dig med vanlig tvål eller klorhexidintvål (Descutan).

Vanlig tvål

På operationsdagen ska du duscha och tvätta håret samt ta på dig nytvättade kläder, för att minska risken för infektion efter operationen. Alternativt kan du duscha och tvätta håret kvällen före operationen, sova i en renbäddad säng och ta på nytvättade kläder på morgonen.

Klorhexidintvål

Dagen före operation och på operationsdagen ska du duscha och tvätta håret med klorhexidintvål. Detta för att minska risken för infektion efter operation. Du ska sova i en renbäddad säng och ta på nytvättade kläder.

Tänk på att

  • ta bort smink och nagellack
  • inte smörja in dig med hudlotion
  • undvika parfym och starka dofter. Det gäller även din medföljande
  • ta ur kontaktlinser
  • lämna smycken, piercing och klocka hemma.

Rökning och operation

Ju bättre din kropp mår före operation, desto större är chansen att resultatet blir bra. Du kan förbereda dig på olika sätt. Att till exempel sluta röka inför och efter en operation förbättrar läkningen och minskar risken för komplikationer.

Operation i lokalbedövning

Här kan du läsa om vad som händer före en ögonoperation i lokalbedövning. Om du har frågor om din operation är du välkommen att kontakta din mottagning. Mottagningsnamnet står på din operationskallelse.

Fasta

Du får äta som vanligt fram till operation.

Mediciner

Du ska ta dina vanliga mediciner på morgonen före operation, om inte din läkare har bestämt annat. Om du vill ha lugnande läkemedel inför operationen så behöver du komma en timme innan (se din tid på kallelsen).

Väntetider

Ibland får du vänta en stund innan du får komma in på operationssalen. Det kan bero på att det kommer in ett akut fall eller att en tidigare operation dragit ut på tiden.

Det kan hända att en patient som kommer till väntrummet efter dig får komma in på operationssalen före dig. Det beror på att de ska opereras av en annan läkare i en annan operationssal.

Operation i narkos

Här kan du läsa om vad som händer före, under och efter narkos i samband med en ögonoperation. Om du har frågor om din narkos är du välkommen att kontakta din mottagning. Mottagningsnamnet står på din kallelse.

Narkosläkarens bedömning

För att planera narkosen går narkosläkaren igenom din hälsodeklaration och eventuellt andra journalhandlingar. Om något är oklart kan det hända att narkosläkaren ringer upp dig. Ange därför ett telefonnummer i hälsodeklarationen där vi kan nå dig dagtid.

Inskrivning och provtagning

Vid inskrivningen träffar du en ögonläkare som undersöker dig och berättar för dig om din operation. Du får också information om hur narkosen går till. Eventuellt tar vi några prover på dig och mäter ditt blodtryck.

Du kan i vissa fall få träffa narkosläkaren vid inskrivningstillfället.

Fasta inför narkos

Du får äta en lätt måltid med yoghurt, fil, rostat bröd, flingor, fullkornsvälling, te eller kaffe fram till sex timmar före operationen. Du som är vuxen får dricka högst två och en halv deciliter klar vätska och barn får dricka högst en deciliter klar vätska fram till två timmar före operationen.

Det här är exempel på klar vätska:

  • te eller kaffe utan mjölk
  • vatten
  • saft utan fruktbitar.

Så hanterar du dina vanliga mediciner

Narkosläkaren bestämmer vilka av dina vanliga mediciner som du ska ta på morgonen före operation. Det är därför viktigt att du skriver vilka mediciner du tar i hälsodeklarationen. Kom ihåg att ta med dig dina mediciner på operationsdagen.

Om du har diabetes

Ta inte dina tabletter eller ditt insulin på morgonen före operationen. Kom däremot ihåg att ta med dig ditt insulin till sjukhuset. På vårdavdelningen kontrollerar vi ditt blodsocker och förbereder dig för operationen.

Om du tar blodförtunnande medel

Diskutera med din ögonläkare om du behöver göra uppehåll med dina blodförtunnande läkemedel inför din operation.

Smärtlindrande läkemedel

Innan operationen får du paracetamol, som till exempel Panodil eller Alvedon, för att från början blockera smärta. Känner du stor oro så kan vi ge dig ett läkemedel som minskar din oro.

Smärtlindrande läkemedel – barn

Innan operation får barnet oftast en mixtur som består av ett orosdämpande läkemedel och ett som minskar salivproduktionen. Det ger vi för att minska barnets oro inför operationen och för att minska risken för att barnet ska hosta efter operationen.

Om barnet ska bli sövt av sömnmedel sätter vi också på ett Emla-plåster på handen som bedövar huden.

Smärta efter operation

Det är ovanligt med smärta efter ögonoperationer. Du kan uppleva skavkänsla i ögat. Narkossköterskan frågar dig hur ont du har på en tiogradig skala, där ett är total smärtfrihet och tio olidlig smärta. Har du ont så får du smärtlindrande medicin. De flesta patienter som opererats i ögat är relativt pigga och opåverkade efter operationen.

Illamående i samband med narkos

Risken för att må illa i samband med operationen är liten. Det finns bra läkemedel som minskar illamående.

I uppvakningsrum efter operation

Det är vanligt att bli trött och dåsig efter narkosen. Det beror på att du fortfarande har smärtlindrande mediciner i kroppen. Du får ligga i ett uppvakningsrum under ungefär en halvtimme till en timme efter operationen. En vårdnadshavare får sitta tillsammans med sitt barn under uppvaket.

Till vårdavdelningen

Om du opereras i dagkirurgi går du hem samma dag när du mår bra, din andning är stabil, ditt blodtryck normalt och du inte har ont. Vid en del operationer får du stanna på vårdavdelningen en eller ett par dagar.

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare och sjuksköterska. De undersöker det opererade eller behandlade ögat och beslutar om du kan åka hem eller behöver fortsatt vård. Ronden sker vanligtvis under förmiddagen.

Utskrivning

Innan du går hem undersöker läkaren dig. Om du är i behov av sjukskrivning går vi igenom det också. Sjuksköterskan ger dig därefter information om mediciner, om du behöver det, recept och eventuellt en tid för återbesök.

Om du mår bra och allt ser bra ut, får du gå hem.

Efter din operation

Oavsett om du har gjort en operation i lokalbedövning eller i narkos så finns det några saker som kan vara bra att tänka på.

Hemtransport

Du får inte köra bil hem eftersom du kan vara påverkad av de mediciner du har fått i samband med din operation. Be i första hand en närstående att hämta dig ifrån sjukhuset.

Vid vissa medicinska tillstånd och behov har du som patient rätt till betald transport mellan hemmet och din vårdgivare, så kallad sjukresa. Beslut om sjukresa tas av din opererande läkare.

Bra att ha hemma

Det är bra att ha smärtstillande läkemedel, till exempel Alvedon eller Panodil, hemma. Tabletterna finns att köpa receptfritt på apoteket. Behöver du andra läkemedel kommer din läkare att skriva ut det åt dig.

Var uppmärksam på

Var noga med att följa de instruktioner du har fått. Om du får värk, svullnad, dimsyn, blir ljuskänslig eller får en ökande rodnad i ögat, bör du kontakta din mottagning för vägledning.

Kvällar och helger kontaktar du 1177 för råd om vart du ska vända dig. Ring då 08-123 231 00.

Vi har tolv operationssalar. Varje sal har högteknologisk medicinteknisk utrustning för att kunna bedriva modern ögonsjukvård.

Varje patient blir omhändertagen av ett team som kan bestå av operations- eller ögonsjuksköterska, undersköterska, narkosläkare, narkossköterska och en eller flera kirurger.

Vår vårdavdelning har 16 vårdplatser för de patienter som behöver stanna hos oss en till flera dagar för vård.

Du kommer hit antingen från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad operation eller behandling.

Telefonnummer vårdavdelningen: 08-123 232 00

Uppdaterad
16 juni 2023