Gå direkt till textinnehållet

Sterilteknisk service

Vid sjukhusets steriltekniska avdelning rengör, inspekterar och steriliserar vi instrument som används vid undersökningar, behandlingar och operationer. Vi erbjuder även service till andra vårdgivare.

Undersköterska arbetar på steriltekniska avdelningen.

Förberedelse inför sterilisering

Rengöring
Alla instrument genomgår en godkänd diskprocess i diskdesinfektor.

Inspektion
Instrumenten synas i mikroskop för att upptäcka eventuella fel eller brister. De instrument som inte uppfyller våra krav sorteras ut och skickas på reparation eller kasseras.

Förpackning
Instrumenten packas på rätt sätt inför vald steriliseringsprocess.

Sterilisering

Vi använder steriliseringsprocesser med ånga eller väteperoxidplasma beroende på vilket material som ska steriliseras. I datasystemet T-DOC granskar och dokumenterar vi alla processer, vilket möjliggör spårbarhet.

Steriliseringsprocesserna kontrolleras varje år. Vi följer de standarder som råder för vår verksamhet.

Kontakta oss

Vi erbjuder våra tjänster till andra vårdgivare. Ta gärna kontakt med oss om ni är intresserade av ett samarbete. Öppettider: måndag till torsdag klockan 7.30–16.30, fredag 7.30–14.

Uppdaterad
15 mars 2022