Gå direkt till textinnehållet

Dina rättigheter och patientjournal

Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot. Här kan du läsa om några av de rättigheter som du har i vården, hur du får tillgång till din journal och om remisser.

Patientlagen

I patientlagen står det att du ska få information om din sjukdom och om vilka behandlingar som finns. Då kan du vara med och bestämma om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver.

Lagen innebär bland annat att du kan söka öppen specialiserad vård i hela landet. Öppen specialistvård är vård som du kan få utan att behöva bli inlagd på sjukhus.

Remiss

I Stockholms län finns inget krav på remiss för att kunna söka öppen specialistvård. Vi kan ändå vilja att en annan ögonspecialist, en husläkare eller en optiker har undersökt dig för att vara säkra på att dina besvär kräver ett besök hos oss. Det kan också vara nödvändigt att vissa undersökningar är gjorda inför besöket.

Om du inte har en remiss från en vårdgivare kan du skriva en egenanmälan (även kallad egenremiss, vårdbegäran). 

Du som är folkbokförd i en annan region kan behöva en remiss från din hemregion, om din hemregion kräver det. Du behöver därför ta reda på remisskraven i din hemregion.

Vårdgaranti

Hos oss ska väntetider till planerade nybesök, operationer och behandlingar uppfylla vårdgarantin i Region Stockholm. Det innebär att du som patient ska få kontakt med vården och få den vård du behöver inom rimlig tid.

Vårdgarantin innebär

  • att du ska få träffa en specialist inom 30 dagar från remissdatum.
  • att en behandling ska påbörjas inom 90 dagar från den dag beslut om behandling fattats. Det betyder inte att du alltid kan få en operation på det sjukhus eller av den specialist du själv önskar.
  • att du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda besök eller behandling inom en viss tid.
  • att vårdgarantin inte gäller om du själv väljer sjukhus eller klinik med längre planeringstid än garantitiden.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla medarbetare hos oss har tystnadsplikt. Det betyder att du måste godkänna att vi får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller din privata situation. Vi får bara lämna dina uppgifter vidare till en annan vårdgivare när det behövs för den aktuella vården.

Din journal

Vi skriver en journal för alla patienter. Den innehåller de uppgifter som behövs för att ge dig en god och säker vård. Uppgifterna i din journal skyddas av sekretess.

Sammanhållen journal

Sammanhållen journal innebär att vårdgivare kan dela med sig av information om dig som patient med andra vårdgivare. Vårdgivaren får en mer samlad bild av dina vårdbehov och du slipper återberätta din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare.

Det är bara vårdpersonal som du har en patientrelation med som får ta del av dina journaluppgifter. Innan en vårdgivare tar del av en annan vårdgivares journaluppgifter måste han eller hon fråga dig om du godkänner detta. Ditt godkännande registreras i din journal.

Spärra din journal

Du har rätt att spärra vårddokumentation från en enskild vårdgivare i din journal så att andra vårdgivare inte kan ta del av dokumentationen. För att spärra din journal vänder du dig till den vårdgivare som skapat dokumentationen.

Vem har läst din journal

Varje gång någon ur vårdpersonalen tar del av din journal registreras det med en logg i en logglista. Med hjälp av logglistan kan du i efterhand ta reda på vem som läst din journal, och när detta skedde. Tala med vårdpersonalen på den mottagning du besökt om du vill ha din logglista.

Läsa din journal och beställa journalkopior

Du har i regel rätt att läsa din egen journal och kan begära att få ut journalkopior. Som patient hos oss kan du läsa din journal via nätet genom en säker inloggning med e-legitimation på 1177.se. Journalen är tillgänglig för dig som är 16 år eller äldre. Du kan följa din journalinformation bakåt i tiden till den 1 januari 2016.

Om du vill ha journaluppgifter på annat sätt än via nätet kan du begära att ta del av din journal på den mottagning du vårdats på eller genom 1177:s e-tjänster.

Dina personuppgifter

Vi som vårdgivare använder och sparar personuppgifter om dig för att göra din vård så bra som möjligt. Många av uppgifterna hanteras i din journal, men en del uppgifter kan också finnas i system för bokningar och fakturering. Det är noga reglerat hur vi får registrera och använda personuppgifter samt hur vi ska skydda dina personuppgifter. Det är bara de personer som deltar i vården av dig som får se dina uppgifter.

Dataskyddsombud

Alla vårdgivare ska ha ett så kallat dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska kontrollera att vårdgivaren hanterar personuppgifter på rätt sätt och följer de olika lagar och regler som finns. Kontakta dataskyddsombudet eller Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) om du anser att någon bryter mot reglerna för hur personuppgifter får hanteras.

Kvalitetsregister

Vi lämnar uppgifter om vård och behandling till kvalitetsregister för olika sjukdomar och behandlingar. Informationen används för att utvärdera och förbättrar vården. Din medverkan i kvalitetsregister är helt frivillig och du har rätt att bli informerad innan dina uppgifter lämnas till registret.

Blod- och vävnadsprover kan sparas

Blod- och vävnadsprover som vi tar på sjukhuset kan komma att sparas för framtida vård, kvalitetssäkring, utbildning och forskning i enlighet med biobankslagen. Du har rätt att återkalla eller begränsa ditt samtycke till att samla in, bevara eller använda dina prover.

Synpunkter på vården

Uppdaterad
1 maj 2023