Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Tryckmätning hemma förenklar glaukomutredning

Tryckmätning hemma förenklar glaukomutredning

6 mars 2015

Nu kan fler personer med glaukom mäta sitt ögontryck hemma. Tack vare en studie gjord på S:t Eriks Ögonsjukhus vet vi att det underlättar livet för de som har en glaukomdiagnos, samtidigt som vi kan effektivisera vården och kan ge fler patienter rätt vård. I dagarna inleds World Glaucoma Week, för att uppmärksamma glaukom över hela världen.

Till vänster normal syn. Till höger synfältet vid skador på synnerven vid glaukom.

När trycket i ögat ökar försämras synen hos en person som har drabbats av glaukom. Därför är det viktigt att tidigt få komma i behandling och att i vissa fall gör tryckmätning flera gånger per dag för att säkerställa att det blir rätt behandling.

Enping Chen. Foto: Johanna Hanno
– Syftet med vår studie var att undersöka om det tryck som patienter mäter själva är pålitligt, samt om åldern påverkar mätningsresultatet, berättar Enping Chen, överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus och glaukomspecialist.

Vid glaukom är trycket i ögat för högt vilket orsakar en långsam förlust av synnervstrådar som innebär att patienten får skador på synnerven. Det leder till en långsam minskning av synfältet genom att det bildas suddiga fläckar i synfältet där patienten ser sämre. Sjukdomen har vanligtvis ett smygande förlopp men patienten kan ofta ändå behålla en ganska god syn i många år.

– Det går inte att reparera de skador som redan har uppstått, men med rätt behandling kan vi bromsa förloppet. För att kunna göra det är tryckmätningen viktig, förklarar Enping Chen.

All glaukombehandling går ut på att sänka ögontrycket. Den vanligaste behandlingen är med ögondroppar, där patienten själv får droppa sina ögon några gånger per dag.

– Det är mycket viktigt att inte slarva med dropparna, säger Enping Chen. Det är bara med regelbunden behandling som vi kan bromsa sjukdomen på bästa sätt.

Men för att veta om droppar är den bästa behandlingen för den enskilde patienten, vilken typ av droppar patienten i så fall ska ha och i hur stor dos, så måste patienten tryck mätas regelbundet.

– Vår studie visar att det tryck som patienten själv mäter är säkert. Nu kommer vi använda metoden som en del av glaukomutredningen i svåra glaukomfall. Det underlättar för patienterna, eftersom de inte behöver komma in till kliniken flera gånger per dag för att mäta ögontrycket. Det gör också att vi kan behandla fler patienter och på så sätt minska köerna, fortsätter han.

– Vi får helt enkelt en mer effektiv glaukomsjukvård. Nu fortsätter vi vår studie för att ytterligare säkerställa kvaliteten i vården.

World Glaucoma Week

Den 8-14 mars är det Wold Glaucoma Week. Över hela världen uppmärksammas då glaukom, som tidigare kallades grön starr.

Glaukom är en vanlig sjukdom som framförallt drabbar äldre personer. Diagnosen är sällsynt hos personer som är under 50 år. Studier visar att ungefär 4,5 miljoner människor i världen är blinda på grund av glaukom och att den siffran kan öka till 11,2 miljoner till år 2020.

På grund av sitt smygande förlopp uppskattas det att ungefär 50 procent av människor med glaukom i de industriella länderna inte vet om att de är drabbade. I utvecklingsländerna uppskattas motsvarande siffra vara så hög som 90 procent.

Läs mer om glaukom

Uppdaterad
4 februari 2021