Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Individanpassad vård inom ögononkologi banar väg för effektivare behandlingar

Individanpassad vård inom ögononkologi banar väg för effektivare behandlingar

2 februari 2024

Den 4 februari är det Världscancerdagen och vi ser dagen som ett tillfälle att sprida kunskap om precisionsmedicin inom ögononkologi.

Gustav Stålhammar, forskargruppsledare inom ögononkologi, ögonspecialist och cancerforskare

Precisionsmedicin handlar om att samla in och analysera information om varje patient på individ-och cellnivå. Målet är att fatta beslut om den bästa behandlingen för varje person. Det innebär förbättrad information och möjlighet till effektivare behandlingsalternativ för varje patient.

Världscancerdagen är en global dag för att öka medvetenheten om cancer. En sjukdom som drabbar människor över hela världen. Även om sjukdomen drabbar många personer varje år, görs det stora upptäckter och framsteg som driver cancerforskningen framåt.

Tre exempel på precisionsmedicin mot ögoncancer. 

  • Via ett blodprov kan vi förutsäga risken att utveckla metastaser vid uvealt melanom. Genom att mäta halten av två olika proteiner i blodet kan patienten få veta om den har låg, medelhög eller hög risk att drabbas. 
  • Vi har tagit fram en klassifikation för att förutsäga prognosen vid uvealt melanom. Klassifikationen bygger på beräknad tumörvolym och är bättre på att dela in patienter i olika prognostiska grupper än tidigare klassifikationer.
  • Med en ny metod kan vi analysera DNA från ögats främre kammarvätska hos barn med retinoblastom. Målet är att kunna utesluta ärftlig risk hos syskon och kommande barn så att de ska slippa sövas för att genomgå undersökningar. 

Gustav Stålhammar är forskargruppsledare inom ögononkologi, ögonspecialist och cancerforskare.
–  Information på individ-och cellnivå ökar vår kunskap. Genom individanpassad behandling och uppföljning hoppas vi kunna förbättra mående och överlevnad för patienter med ögoncancer, och styra vårdens resurser på ett mer effektivt sätt.

Mer information: 

Läs mer om testet: Enkelt blodprov kan avslöja risk för metastaser vid uvealt melanom 

Läs mer om klassifikationen: Ny klassifikation gör det lättare att förutsäga prognos vid uvealt melanom 

Läs mer om forskningsprojektet om genetiska analyser av retinoblastompatienter: Maria Fili får 100 000 för forskning om genetiska analyser av retinoblastompatienter

Uppdaterad
2 februari 2024