Gå direkt till textinnehållet
Start > Vårdgivare > Bidrag för kontaktlinser

Regler för bidrag för kontaktlinser i Region Stockholm

Regler för fakturering av bidragsberättigade kontaktlinser och undersökningar
 • Vuxna patienter måste ha svenskt personnummer. Saknas det får de gå via Stockholm Care
 • Barn under 18 år som saknar svenskt personnummer har rätt till vård enligt samma kriterier som barn med svenskt personnummer
 • Patienter från andra regioner med valfrihetsremiss är själva ansvariga för att ta reda på om hemlandstinget accepterar eventuell linskostnad. Om hemlandstinget inte gör det får patienten själv stå för kostnaden.
 • Kontaktlinser vid afaki följer ett särskilt avtal och berörs inte här. Patienter i behov av afakilinser hänvisas till de optiker som har avtal med Region Stockholm. En uppdaterad lista över de optiker som har avtal finns på www.1177.se

Kriterier för fria kontaktlinser i Region Stockholm

Patienten måste uppfylla minst ett av Region Stockholms kriterier för fria kontaktlinser för att vara bidragsberättigad.
 
 • Bilateralt: Oregelbunden astigmatism, till exempel keratokonus, med bästa korrigerade visus på det bästa ögat med glas 0,5
 • Ensidigt: Korneala ärr och grumlingar eller keratokonus med bästa korrigerade visus med glas <0,3 oavsett synskärpa på det andra ögat.
 • Glasögonrefraktion över +10,0 eller -14,0 på det bästa ögat
 • Fotofobi som inte kan behandlas med bländskyddsglas men med kontaktlins
 • Kosmetiska kontaktlinser på skadade ögon
 • Ocklusionslinser vid diplopi
 • Anisometropi hos barn upp till 12 års ålder för att främja synutvecklingen
Uppdaterad
12 februari 2019