Gå direkt till textinnehållet

Besöksförbud råder för att minska smittspridning

Riktlinjer för att remittera barn till ögonsjukhuset

För dig som arbetar på en barnavårdscentral, BVC, har vi tagit fram riktlinjer för vilka barn som du ska remittera till en ortoptist.

Barn yngre än 4 år

De barn som bör få remiss till ögonläkare eller ortoptist:
 • Vid avsaknad av klar röd reflex vid undersökning i genomfallande ljus med oftalmoskop.
 • Vid konstant skelning. Tänk på att epikantusveck kan förvilla.
 • Barn över 6 månader där föräldrar misstänker skelning eller annat ögonproblem.
 • Syskon till skelande barn kan remitteras vid 18 månaders ålder.
 • Barn med bristande blickkontakt.
 • Barn som har nystagmus (ögondarr).
 • Barn med syndrom eller multihandikapp.
 • Barn med avvikande anatomi eller hudförändringar i ögonregionen.

4-årsbesöket

De barn som bör få remiss till ögonläkare eller ortoptist:
 • De som ser sämre än 0,65 på något öga vid två testningar.
 • Barn som inte går att undersöka på BVC på grund av bristande medverkan.

5-årsbesöket

De barn som bör få remiss till ögonläkare eller ortoptist:
 • De som ser sämre än 1,0 på något öga vid två testningar.
 • Barn som inte går att undersöka på BVC på grund av bristande medverkan.
Uppdaterad
24 september 2020