Gå direkt till textinnehållet

Kriterier och regler för medicinska kontaktlinser i Region Stockholm

Särskilda regler gäller för för fakturering av bidragsberättigade kontaktlinser och undersökningar. Det finns också kriterier för medicinsk behandling med kontaktlinser i Region Stockholm som måste uppfyllas.

Regler för fakturering av bidragsberättigade kontaktlinser och undersökningar

 • Vuxna patienter måste ha svenskt personnummer. Saknas det får de gå via Karolinska Universitetssjukhusets International patient office
 • Barn under 18 år som saknar svenskt personnummer har rätt till vård enligt samma kriterier som barn med svenskt personnummer
 • Patienter från andra regioner med valfrihetsremiss är själva ansvariga för att ta reda på om hemregionen accepterar eventuell linskostnad. Om hemregionen inte gör det får patienten själv stå för kostnaden.
 • Kontaktlinser vid afaki följer ett särskilt avtal och berörs inte här. Patienter i behov av afakilinser hänvisas till de optiker som har avtal med Region Stockholm. En uppdaterad lista över de optiker som har avtal finns på www.1177.se

Kriterier för medicinsk behandling med kontaktlinser i Region Stockholm

Patienten måste uppfylla minst en av Region Stockholms kriterier för medicinsk behandling med kontaktlinser. Patienten betalar patientavgift samt en egenavgift för kontaktlinserna.

 • Bilateralt: Oregelbunden astigmatism, till exempel keratokonus, med bästa korrigerade visus på det bästa ögat sämre än med glas 0,5
 • Ensidigt: Korneala ärr och grumlingar eller keratokonus med bästa korrigerade visus med glas <0,3 oavsett synskärpa på det andra ögat.
 • Glasögonrefraktion över +10,0 eller -14,0 på det bästa ögat
 • Fotofobi som inte kan behandlas med bländskyddsglas men med kontaktlins
 • Kosmetiska kontaktlinser på skadade ögon
 • Ocklusionslinser vid diplopi
 • Anisometropi hos barn upp till 12 års ålder för att främja synutvecklingen
Uppdaterad
26 augusti 2022