Gå direkt till textinnehållet

Ultraljud

Undersökning med ultraljud, ekografi, är ett bra hjälpmedel för att diagnosticera flera sjukdomar i öga och ögonhåla.

Med en ultraljudsundersökning kan vi undersöka det som är bakom ögats lins. Metoden används när läkaren inte kan se in i ögat, till exempel på grund av

 • grå starr eller andra grumlingar
 • blödningar i ögats främre del
 • blödningar i glaskroppen
 • misstankar om en tumör.

Ultraljud för att ställa diagnos

Med hjälp av ultraljud kan vi ställa följande diagnoser:

 • glaskroppsblödningar och bakre glaskroppsavlossning
 • näthinnerupturer
 • näthinneavlossningar
 • grövre dragning i näthinnan från glaskroppen
 • blödningar under näthinnan
 • avlossning av åderhinnan
 • bakre inflammationer i senhinnan
 • främmande föremål efter skada mot ögat.

Vi kan även i begränsad omfattning upptäcka sjukdomstillstånd i ögonhålan, till exempel inflammation i ögonhålans vävnader som förekommer vid giftstruma.

Vid diagnostik av tumörsjukdomar används ultraljud för mätningar, vävnadsdiagnos och uppföljning efter behandling. Ultraljud används även för mätning av ögats längd, biometri, i samband med gråstarrsoperationer.

Undersökningen är smärtfri

Först får du en bedövande ögondroppe. Vi för sedan en ultraljudspenna i olika riktningar över dina slutna ögonlock, eller på ditt ögat. En bildskärm visar bilden av ögat. Vi kan då se om det finns några förändringar där. Vi lämnar besked om resultatet direkt när undersökningen är klar.

Undersökningen är helt ofarlig och smärtfri.

Granskare Per Montan, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022