Gå direkt till textinnehållet

Trycksänkande behandling

All glaukombehandling går ut på att sänka ögontrycket, i första hand med ögondroppar. Behandlingen medför inte att synen blir bättre, utan syftar till att bromsa sjukdomsförloppet. Ibland behöver ögondropparna kompletteras med en laserbehandling eller en trycksänkande operation.

Glaukom yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan. Orsaken kan vara att trycket i ögat är för högt till följd av rubbningar mellan inflödet och avflödet av kammarvattnet.

Vilket tryck som betraktas som högt är individuellt. Ögonläkaren avgör om ditt tryck är för högt beroende på risken för att din synnerv skadas.

För att sänka trycket i ögat behandlar vi i första hand med ögondroppar. Nästa steg att minska trycket är en laserbehandling, en så kallad lasertrabekuloplastik. Därefter kan det bli aktuellt att göra en trycksänkande operation för att underlätta avflödet av kammarvatten från ögat.

Trycksänkande ögondroppar

Den vanligaste formen av behandling vid glaukom är ögondroppar. Det finns olika typer av läkemedel som sänker trycket. Vissa ögondroppar gör att produktionen av kammarvattnet minskar, medan andra gör att avflödet av kammarvätska ökar. Ibland kan det finnas behov av att kombinera olika läkemedel för att uppnå önskad effekt. Det är inte ovanligt att du får prova dig fram för att uppnå bästa resultat. Det är din läkare som i samråd med dig hittar det bäst lämpade läkemedlet för dig.

Laserbehandling vid glaukom

En laserbehandling vid glaukom är ett komplement till traditionell ögondroppsbehandling och syftar till att reglera ögontrycket. Behandlingen genomförs om en droppbehandling inte ger en tillräcklig trycksänkning.

Före behandling

Före en lasertrabekuloplastik gör vi en medicinsk bedömning för att utreda om behandlingen är lämplig för dig.

Så här går behandlingen till

Du sitter som vid en vanlig ögonundersökning och vilar hakan i ett stöd. Du får först en bedövande ögondroppe. Efter en lokalbedövning sätter vi in en särskilt fokuserande lins i ögat, på hornhinnan. Med hjälp av linsen kan vi se ögats trabekelverk, ögats avlopp. Trabekelverket behandlas med laser under flera minuter för att rensa avloppet. Behandlingen är smärtfri.

Efter behandlingen

Efteråt kan du uppleva en lindrig skavkänsla och dimsyn efter kontaktlinsanvändningen vid behandlingen. Besvären avtar och försvinner inom ett par timmar.

Kontroll efter behandlingen

Du får komma på en efterkontroll efter ungefär en månad. Du fortsätter att ta dina ögondroppar som vanligt efter operationen.

Laserbehandling vid akut glaukom

Vi laserbehandlar ögat efter att du har fått läkemedel som både för bort kammarvatten ur ögat och minskar produktionen av det. Laserbehandlingen öppnar upp kammarvinkeln, ögats avlopp, vilket förhindrar att trycket höjs igen.

Efter behandling

Först när trycket i ögat har gått ned och stabiliserat sig avtar smärtan. Ibland behöver ögat behandlas med antiinflammatoriska droppar i ett par dagar.

Trycksänkande operation vid glaukom

En trycksänkande operation vid glaukom innebär att vi gör ett kirurgiskt ingrepp för att få ned ditt ögontryck. Operationen ger inte någon synförbättring utan syftar enbart till att få ned trycket och därmed försöka förhindra att sjukdomen försämras.

Olika operationsmetoder

Vi använder tre olika operationsmetoder vid en trycksänkande operation. Det är trabekulektomi, glaukomventil och diodlaser.

Behandlingsmetoder i framtiden

Det pågår forskning kring och utveckling av andra former av glaukombehandlingar, till exempel neuroprotektion eller genom att förbättra blodcirkulation i ögat. Hittills är dessa teorier inte kliniskt prövade och de är ännu i forskningsstadiet.

Granskare Enping Chen, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022