Gå direkt till textinnehållet

Synundersökning

En synundersökning innebär att man tar reda på hur bra ögat ser på långt och nära håll, samt hur bra ögonen samarbetar.

En synundersökning ger svar på vilken synskärpa du har, det vill säga hur bra ögat ser. Om synskärpan är nedsatt är syftet att undersöka om det beror på ett brytningsfel, om det finns någon bakomliggande ögonsjukdom, om det finns en skelningsproblematik eller en kombination av dessa.

Det här är synskärpa

Synskärpa, eller visus, är ett mått på ögats upplösningsförmåga. Med upplösningsförmåga menas ögats förmåga att urskilja små detaljer.

Synskärpan är beroende av

  • ögats förmåga att skapa en skarp bild på näthinnan.
  • tillståndet i gula fläcken, det område i ögat där bilden blir som skarpast, som sitter mitt på näthinnan.
  • synbanorna och centrala nervsystemet, det vill säga hjärnans funktion.

Så här mäter vi synskärpan

Vi kan mäta och bestämma synskärpan på flera olika sätt. Oftast mäter vi ögats förmåga att känna igen tecken på en syntavla, vanligtvis vanliga bokstäver.

I Sverige använder vi oftast en decimalskala där synskärpan anges från 0,1 och uppåt. Full synskärpa är 1,0.

Så här går undersökningen till

Vi provar synen på långt, med ett öga i taget. Du får läsa bokstäver på en syntavla som är placerad fyra till sex meter bort. Ju längre ned på tavlan du läser, desto mindre är storleken på bokstäverna.

Om du har nedsatt synskärpa eller brytningsfel tar vi reda på vilken synkorrektion du behöver för att se bra. Du får titta genom olika korrektionsglas tills bästa synskärpa fås. Den minsta rad du klarar av att läsa kallas synskärpa.

Ibland kan vi behöva göra ytterligare undersökningar, allt efter ditt behov.

Efter undersökningen

Efter undersökningen ger vi förslag på lämplig korrektion som glasögon eller kontaktlinser.

Det här är brytningsfel

Närsynthet, översynthet och astigmatism är brytningsfel. Ögat bryter det infallande ljuset ojämnt vilket ger en suddig bild

Ålderssynthet är nedsatt ackommodationsförmåga. Ögats förmåga att ställa om till seende på nära håll minskar successivt efter cirka 45 års ålder.

Granskare Per Montan, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022