Gå direkt till textinnehållet

Skelningsoperation

Ibland kan ett skelande öga behöva opereras för att räta upp ögonen.

För att få ett skelande öga rakare förstärker vi vissa ögonmuskler och försvagar andra. Varje öga har sex yttre muskler som fäster på själva ögongloben. Varje muskel ska röra ögat på ett visst sätt. Vilket öga som ska opereras bestämmer vi vid förundersökningen. I de flesta fall opererar vi det skelande ögat, men det finns undantag.

Operationen sker för det mesta under narkos, men i enstaka fall i lokalbedövning. Vanligtvis kan du åka hem samma dag.

Kontroll

En efterkontroll sker en vecka efter operationen och patienten är sjukskriven fram till dess. Efter det går det bra att gå tillbaka till arbete eller skola, om patienten är frisk och mår bra.

Efter operation

Efter operationen kan du få dubbelseende, skavningskänsla, rödögdhet eller ökat tårflöde. Detta går vanligtvis över efter ett tag. De stygn som vi sytt under operationen faller bort av sig själva.

Skelningsoperationen påverkar inte synskärpan och behovet av eventuella glasögon finns kvar, men vuxna som använder prismaglasögon kan behöva få prismorna justerade.

Kontroll

En efterkontroll sker en vecka efter operationen. 

Behandling av barn

Glasögon är den vanligaste behandlingen mot skelning. När ett barn skelar med bara ett öga brukar vi behandla med lapp. Lappen sätts på det raka ögat för att stimulera synen på det skelande ögat. Målet med lappbehandlingen är att ge båda ögonen möjlighet till normal synutveckling.

Lappbehandlingen rättar inte till skelningen. I en del fall kan den till och med öka. För att ställa ögonen rakt vid en skelning kan vi senare göra en skelningsoperation.

Barn med skelning följer vi upp regelbundet till ungefär åtta till tio års ålder.

Behandling med glasögon

Barn som har brytningsfel, till exempel översynthet, närsynthet eller astigmatism, behandlas med glasögon när det behövs. Även barn som börjar skela kan ha behov av glasögon för att förbättra synutvecklingen och påverka skelningen positivt. Ungefär tio procent av barn i förskoleåldern får glasögon.

Glasögon används för att förbättra synutvecklingen och ge bästa möjliga synträning. Det är viktigt att ha på sig glasögonen hela tiden, det vill säga alla dagar, hela dagarna, utom när barnet badar och sover, så att synen kan utvecklas. Ibland kan det ta tid för barnet att vänja sig vid att använda glasögonen hela tiden. En del barn kan se sämre på avstånd med glasögon innan ögonen har vant sig.

Glasögonen är individuellt anpassade och utprovade för barnet.
Barn med glasögonbehov följer vi upp regelbundet till ungefär åtta års ålder. Därefter kan kontrollerna ske hos en optiker.

Granskare Stefan Löfgren, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022