Gå direkt till textinnehållet

Operation vid hängande ögonlock hos barn

Vi gör ett kirurgiskt ingrepp för att lyfta upp ögonlocket när det finns risk att synen inte utvecklas eller barnet har besvär.

Hängande ögonlock beror oftast på att ögonlockets lyftarmuskel är för svag. Operationen förbättrar inte rörligheten i ögonlocket, utan höjer det till ett så normalt läge som möjligt. När barnet tittar nedåt kommer ögonlocken fortfarande att ha olika lägen.

Om det finns risk för att synen kan påverkas av det hängande ögonlocket opererar vi så snart som möjligt. Annars väntar vi med operationen tills barnet är omkring tre till fyra år. Det beror på att det är lättare att mäta ögonlockets funktion när barnet är lite äldre.

Behandling

I samband med undersökningen inför operationen bestämmer läkaren vilken typ av ingrepp som som är bäst. Det beror på hur bra lyftarmuskeln fungerar.

​Förkortning av lyftarmuskeln

Om det finns funktion i den muskel som lyfter ägonlocket genomför vi en operation så att ögonlocket höjs.

Operationen sker i narkos. Vi gör ett snitt i vecket i det övre ögonlocket och kortar muskeln som lyfter upp ögonlocket. Muskelns styrka ökar inte men ögonlocket kommer att vara i så normalt läge som möjligt när barnet tittar rakt fram. Ögonlocket kommer alltid att ha nedsatt rörlighet, även efter operationen.

När barnet har vaknat ur narkosen och mår bra får ni åka hem. Det behövs inte något förband efter operationen. Vanligtvis syr läkaren med stygn som faller bort av sig själv.

Efter operation

Oftast har barnet ha svårt att sluta ögat helt under sömnen. För att motverka att ögat torkar ut behövs ögonsalva den första tiden efter operationen. Om ögat är rött och ljuskänsligt kan det vara tecken på uttorkning. Ibland kan ögonsalva behövas till natten en lång tid efter operationen. Om ögonlockets höjd skiljer sig mycket från det andra ögonlocket kan vi behöva göra en justering med en ny operation.

Efter läkning syns ärret på ögonlocket mycket lite eller inte alls.

Kontroller

Ungefär en vecka efter operationen får barnet komma på återbesök till ögonplastikmottagningen. Då gör vi en första bedömning av höjden på ögonlocket och barnets förmåga att stänga ögat. Utifrån denna bedömning planerar vi kommande kontroller.

Upphängning av ögonlocket till pannmuskeln

Om lyftarmuskeln är mycket svag går det inte att inte förkorta muskeln. Då tar vi hjälp av pannmuskeln för att höja ögonlocket.

Operationen sker i narkos. Kirurgen beslutar innan eller under operationen vilken av två olika metoder som passar bäst för barnet. Vi kan antingen fästa elastiska silikontrådar på djupet mellan pannan och ögonlocket eller fästa pannmuskeln direkt på ögonlocket. Om vi använder silikontrådar gör vi ett snitt i ögonlocket och tre små snitt i pannan ovanför ögonbrynet. Om vi istället drar ner pannmuskeln, gör vi ett snitt i ögonlocket.

Genom operationen kan barnet lyfta ögonlocket med hjälp av pannan. När barnet har vaknat ur narkosen och mår bra får ni åka hem. Vanligtvis syr läkaren med stygn som faller bort av sig själv. Det behövs inte något förband efter operationen.

Efter operation

Oftast har barnet ha svårt att sluta ögat helt de första veckorna efter operationen. Ögonlocket är ofta mycket uppdraget direkt efter operationen, för att sedan sjunka något under läkningstiden. För att motverka att ögat blir torrt behövs ögonsalva en tid efter operationen.

Ibland kan ögonsalva behövas till natten en lång tid efter operationen. Om ögat är rött och ljuskänsligt kan det vara tecken på uttorkning. När såret har läkt syns ärret på ögonlocket obetydligt eller inte alls. Mindre ärr kan synas i pannan.

Kontroller

En vecka efter operationen får barnet komma på återbesök till ögonplastikmottagningen. Då gör vi en första bedömning av höjden på ögonlocket och barnets förmåga att stänga ögat. Vi planerar fortsatta kontroller utifrån denna bedömning. 

Granskare Eva Dafgård Kopp, överläkare

Uppdaterad
29 oktober 2023