Gå direkt till textinnehållet

Ögonprotes

En dryg månad efter att du har opererat bort ett öga är det dags att träffa en protestekniker för att prova ut en protes.

Det finns proteser i både plast och glas. En glasprotes får du vid första besöket hos protesteknikern. En plastprotes tar ungefär två veckor att tillverka och för att den ska passa behöver du besöka protesteknikern tre eller fyra gånger för olika utprovningar.

Plastprotesen 

  • är tåligare än glasprotesen.
  • behöver poleras någon gång per år, men håller fyra till fem år och ibland längre.
  • kan justeras lite grann om det behövs.

Glasprotesen

  • är lättare än en plastprotes. 
  • kan kännas kall om det är kallt där du är.
  • ska bytas ut efter två eller tre år.

Återbesök

Efter sex till tio månader ska du träffa protesteknikern för en kontroll och eventuell justering av din protes.

Granskare Eva Dafgård Kopp, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022