Gå direkt till textinnehållet

Ögonhålekirurgi

Ögonhålekirurgi, orbital dekompression, minskar trycket på synnerven och minskar den glosögdhet som kan uppstå när du har en sköldkörtelrelaterad ögonsjukdom.

En sköldkörtelrelaterad ögonsjukdom, även kallad endokrin oftalmopati, är en så kallad autoimmun sjukdom. I ögonhålan bakom själva ögat finns fettvävnad och muskler som styr ögats rörelser. Vid endokrin oftalmopati angrips fettet och ögonmusklerna av kroppens eget immunförsvar och en inflammation kan uppstå. Det finns ett samband mellan inflammationen i ögonhålan och sjukdom i sköldkörteln som inte är fullständigt kartlagt.

Ökat tryck i ögonhålan kan skada synnerven

När fettet och ögonmusklerna angrips kan det leda till ett ökat tryck i ögonhålan. Det ökade trycket kan skada synnerven. Trycket kan också orsaka glosögdhet när ögat skjuts framåt. Om trycket på synnerven inte går att reglera med medicin kan du behöva genomgå en ögonhåleoperation. Operationen sker antingen medan du har en inflammation, för att minska trycket på synnerven, eller efter att inflammationen gått ner för att minska glosögdheten.

Så här går operationen till

Operationen sker under narkos, det vill säga att du blir sövd. Under operationen tar vi bort en del av det ben som begränsar ögonhålan. Vi når benet genom ett snitt i yttre ögonvrån och på insidan av det nedre ögonlocket. Genom ingreppet minskar vi trycket på synnerven och ögat kan sjunka tillbaka in i ögonhålan. Efter operationen får du ett förband på det opererade ögat. Förbandet tas bort dagen efter. De flesta patienter kan gå hem samma dag som förbandet tas bort.

Efter operation

De första dagarna efter operationen kan ögat vara svullet och göra ont. Smärtstillande medicin hjälper mot värken.

Kontroller

Ungefär en vecka efter operationen gör du ett återbesök hos oss för att ta bort stygnen och göra en ögonkontroll. Ett halvår senare gör du ett nytt besök hos oss för att kontrollera resultatet av operationen.

Biverkningar

Till en början är det vanligt att känseln blir sämre i kinden, överläppen och överkäkens framtänder. Känselnedsättningen går normalt över efter några månader. Det är också relativt vanligt med dubbelseende, vilket oftast går över av sig själv, men ibland kan du behöva glasögon eller göra en synkorrigerande operation.

Ett fåtal får en bestående synskada. Den är oftast måttlig, men kan leda till blindhet i sällsynta fall. Dessutom förekommer en del andra ovanliga och mindre allvarliga biverkningar. Vi förklarar mer för dig före operationen.

Granskare Elin Bohman, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022