Gå direkt till textinnehållet

Laserbehandling av näthinneförändringar vid diabetes

Förändringar i näthinnan till följd av diabetes behandlas vanligen med laser. Behandlingen strävar efter att bevara den aktuella synförmågan men kan sällan förbättra synskärpan.

Vilken typ av laserbehandling som sätts in beror på typen av förändringar. Vid svullnad och läckande blodkärl i och i närheten av gula fläcken använder vi en behandlingsmetod som täpper till skadade blodkärl och minskar läckaget direkt.

Om problemet är nybildade blodkärl genomför vi i stället en så kallad panscatter-behandling. Då genomgår näthinnan en omfattande laserbehandling. Resultatet blir att näthinnan förhindras att utsöndra ämnen som stimulerar bildandet av nya blodkärl, nybildade blodkärl torkar ut och tillväxten av nya blodkärl minskar.

Laserbehandling

Behandlingen sker under lokalbedövning på mottagningen. Vi ger en pupillvidgande droppe och en bedövande droppe i ögat. Om du känner oro eller rädsla inför behandlingen kan vi ge lugnande medicin. Ögat behandlas med laser under flera minuter medan du vilar hakan mot ett stöd. Det är mycket viktigt för behandlingsresultatet att huvudet och ögat hålls stilla under behandlingen.

Det är vanligt med bländningsbesvär under behandlingen. Om behandlingen upplevs som smärtsam kan vi ge bedövning. Behandlingen tar mellan 5 och 20 minuter och du kan åka hem direkt.

Hur många behandlingar som behövs varierar från person till person.

Efter operation

En tid efter behandlingen kan synfältet och synskärpan vara påverkade. Det går över inom någon vecka. Du kan också uppleva ljuskänslighet till följd av de pupillvidgande dropparna. Undvik bilkörning timmarna efter behandlingen, då synen tillfälligt kan bli sämre.

Någon dag efter ingreppet kan du känna lätt obehag i ögat. Detta är dock ovanligt. Du kan ta receptfria smärtstillande läkemedel om det behövs. Om värken inte släpper behöver du ta kontakt med sjukhuset.

Kontroller

Efter avslutad behandling anpassas kontrollintervallen efter varje person.

Komplikationer

Ingen laserbehandling är helt riskfri. Läkaren väger alltid fördelar mot eventuella nackdelar. Behandlingen innebär dock en mycket liten risk för bestående synhotande komplikationer. Dessa inkluderar blödningar i ögat och näthinneavlossning.

Granskare Urban Amrén, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022