Gå direkt till textinnehållet

Lågdosstrålning av ögonhålan

Lågdosstrålning mot ögonhålans vävnader är en alternativ behandlingsform som kan minska den skadliga inflammationen i ögonhålan vid sköldkörtelrelaterad ögonsjukdom.

Lågdosstrålning mot ögonhålans vävnader kan ha en immunhämmand effekt, liknande den som uppnås av kortison. Behandlingen ges nästan uteslutande som ett tillägg till kortisonbehandling.

Före behandling

Behandlingen ges på en strålningsenhet på en onkologisk klinik. Varje strålbehandling är individuellt anpassad så inför strålbehandlingen gör läkaren mätningar. Med hjälp av mätningarna kan läkaren planera hur behandlingen ska gå till för att den endast ska påverka ögonmuskulaturen och fettet bakom ögat. På så vis minimeras biverkningarna.

Personer med diabetes ges inte strålbehandling, då detta kan öka risken för diabetesorsakad näthinnesjukdom.

Läs mer om strålbehandling på 1177

Efter behandlingen

I regel har patienten inga besvär efter behandlingen men får gå på regelbundna kontroller. Eftersom effekten av behandlingen ses först efter någon eller några månader är det vanligt att patienten får ta inflammationshämmande mediciner parallellt med lågdosstrålning.

Komplikationer

Med de stråldoser som idag används är det sällsynt med komplikationer.

Granskare Frank Träisk, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022