Gå direkt till textinnehållet

Inflammationshämmande läkemedel 

Inflammationshämmande läkemedel - i första hand kortison - ges om inflammationen i ögonhålan ger mycket symtom eller riskerar att ge upphov till bestående men.

Före behandling med inflammationshämmande läkemedel avgör läkaren i samråd med patienten om behandling ska ges. Situationer där en sådan behandlingsform kan övervägas är när ögonens funktion är påverkad, om en försämring av glosögdhet och dubbelseende har skett samt om inflammationen ger kraftiga obehag.

Syftet med behandlingen är att försöka dämpa inflammationen, lindra symtomen och att få svullnad, glosögdhet och dubbelseende att avta.

Behandling

Det är vanligt att behandla inflammationen med kortison, antingen i tablettform eller som dropp, intravenös infusion. Hur lång tid behandlingen pågår varierar. Det som avgör är hur kraftig inflammationen är, hur länge inflammationen pågår och vilken effekt behandlingen får. Behandlingstiden är sällan mindre än tre månader.

Kontroller

Du går på regelbundna kontroller under behandlingen. Hur ofta du behöver kontrollera ögonen är dock individuellt. Det beror på hur kraftig inflammationen är och vilka besvär du har.

Biverkningar

Kortison har många biverkningar men det är ett mycket effektivt läkemedel som har en snabb och god verkan på många symptom. Biverkningar kommer framför allt vid behandling under en lång tid. De beror också på hur hög dosen är. Vi försöker hålla dosen låg och och behandla under så kort tidsperiod som möjligt.

Det här är några vanliga biverkningar vid behandling med kortison:

  • viktuppgång
  • sömnstörningar
  • humörsvängningar
  • magkatarr
  • benskörhet.

Om effekten av kortisonbehandlingen är otillräcklig eller för att minska biverkningarna kan det ibland bli aktuellt att kombinera olika inflammationsdämpande läkemedel. Det händer också att vi kombinerar kortison med inflammationshämmande strålning i låg dos.

Granskare Frank Träisk, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022