Gå direkt till textinnehållet

Gråstarrsoperation

Diagnosen grå starr innebär inte per automatik att du måste opereras. Eftersom sjukdomen ofta utvecklas långsamt bedömer läkaren och du gemensamt hur försämringen av synen påverkar ditt dagliga liv och om det är dags för operation.

Grå starr behandlas med operation. Med hjälp av ultraljud tar vi bort den grumliga linsen och ersätter den med en konstgjord lins.

De allra flesta gråstarrsoperationer görs med lokalbedövning. Om du känner oro eller är rädd inför operationen kan du få lugnande läkemedel. Operationen kan även, i undantagsfall, göras under narkos, till exempel om du på grund av annan sjukdom har svårt att ligga still.

Före operationen får du pupillvidgande droppar. Under operationen ligger du i en stol liknande den som används hos tandläkare. Lokalbedövningen sker med hjälp av droppar på ögat. Innan operationen sköljer vi ögat och tvättar huden runt ögat noga. Vi lägger en tunn, steril duk över ditt ansikte och en liten hållare sätts kring dina ögonlock för att förhindra att du blinkar. 

Du kan åka hem samma dag som du blir opererad.

Efter operation

Det är normalt att ögat känns irriterat och att det rinner blodblandade tårar efter operationen. Det är vanligt att det skaver i ögat de första veckorna. Ögat kan också vara rött och lite ömt.

Under de första dygnen är det normalt att du upplever ett rosa skimmer för ögat. Synen är ibland disig och färgerna annorlunda och ofta lite blåare än före ingreppet. Viss ljuskänslighet kan förekomma. En del upplever en direkt synförbättring efter ingreppet medan andra får vänta några dagar eller veckor innan de ser bättre.

Det är inte ovanligt att det finns andra sjukliga förändringar i ögat förutom den grå starren. Dessa förändringar är inte alltid möjliga att upptäcka före operationen. Synförbättringen blir i sådana fall inte så stor som förväntat.

Du kan leva som vanligt efter operationen. Undvik att trycka på, eller gnugga dig, i ögat de första veckorna. Undvik också tung fysisk ansträngning en vecka. Ögat tar inte skada av läsning och tv-tittande. Du bör dock vänta några dagar med att använda smink och dessutom undvika bad ett par veckor. Duscha går bra. Eventuellt behov av sjukskrivning avgörs genom samtal med läkare.

Ögondroppar

De närmaste veckorna efter operation ska du droppbehandla det opererade ögat för att förhindra inflammation. Om du behöver hjälp med att ta dropparna efter hemkomst är det bra om du har förberett det genom att till exempel ha talat med någon anhörig eller med distriktssköterskan på vårdcentralen.

Om du tar droppar mot glaukom ska du fortsätta att göra det som vanligt i samband med operationen om du inte får något annat besked.

Kontroller

Behovet av kontroller är individuellt. I de flesta fall kommer du tillbaka för en kontroll en till fyra veckor efter operationen. Tiden för detta besök får du innan du går hem på operationsdagen. Om du behöver fortsatta läkarkontroller sker dessa vanligtvis hos den läkare som remitterade dig till oss.

Glasögon

Efter operationen passar oftast inte dina gamla glasögon. I de flesta fall behöver du någon form av glasögon som komplement till den inopererade linsen. Dessa kan provas ut hos optiker en till två månader efter operationen. Vissa patienter klarar sig med att köpa ett par enkla, färdiga läsglasögon.

Yngre personer som före operationen har kunnat ackommodera, det vill säga ställa om mellan avståndsseende och närseende, förlorar den förmågan och måste skaffa sig läsglasögon.

Risker med operationen

Inga operationer är riskfria, men komplikationer i samband med gråstarrsoperationer är ovanliga och behöver inte ge bestående synnedsättning.

En skada på den tunna linskapseln kan inträffa, med förlängd operationstid och ytterligare operation som följd. De trådar som utgör linskapselns upphängning kan vara sköra, vilket försvårar operationen. I enstaka fall är det bättre att avstå från att sätta in en konstgjord lins. Oftast kan vi göra detta senare vid en ny operation.

Allvarliga komplikationer som kan försämra synen kan inträffa men är mycket ovanliga, risken är mindre än en procent.

En bakteriell infektion inuti det nyopererade ögat är en allvarlig komplikation men är extremt sällsynt. Risken att drabbas av infektion inuti ögat är mindre än en på 5 000 operationer.

Ögat kan vara både rött och svullet efter operationen, men det brukar gå över efter ett par dagar. Blir ögat rött igen efter att det först har bleknat, eller om du får värk eller försämrad syn ska du omedelbart ta kontakt med din ögonläkare.

Efterstarr

Den egna linsens tunna kapsel lämnas kvar i ögat vid operationen. Efter en tid, det kan röra sig om månader eller år, kan denna linskapsel få grumlingar. I dessa fall blir synen åter gradvis försämrad. Denna så kallade efterstarr är vanlig och cirka tio procent av alla som opereras får det. Efterstarr kan behandlas, helt smärtfritt, med laser på mottagningen.

Speciallinser

Du kan själv betala för att sätta in speciallinser vid en gråstarrsoperation. Du får mer information om speciallinser av läkaren vid förundersökningen.

Multifokala linser

För en del personer kan det passa med en så kallad multifokal lins. En sådan lins kan minska behovet av glasögon på både långt och nära håll. Multifokala linser bör sättas in i båda ögonen för att ge bästa effekt.
Vi rekommenderar inte multifokala linser om du har andra ögonsjukdomar än grå starr, exempelvis förändringar på gula fläcken, ögonbottenförändringar till följd av diabetes eller glaukom.

Multifokala linser bekostas inte av Region Stockholm, utan du får betala dem själv.

Linser mot astigmatism

Om du före operationen har burit glasögon mot astigmatism, kan detta brytningsfel minskas med en speciallins. En sådan speciallins bekostas inte av Region Stockholm, utan du får betala den själv.

Gråstarrsoperation – barn

Lätta linsgrumlingar hos barn behöver inte behandlas. Täta linsgrumlingar måste däremot opereras så snart som möjligt för att stimulera synutvecklingen med en tydlig bild på näthinnan. Vi ersätter den grumliga linsen med en inopererad plastlins som under en period också behöver en kontaktlins som komplement. Under operationen är barnet nedsövt och ni får åka hem samma dag eller dagen därpå.

Täta kontroller

Efter en operation går barnet på täta besök, minst varje månad, på barnögon- och skelningsmottagningen på S:t Eriks Ögonsjukhus. Där kontrollerar vi synen och styrkan på kontaktlinsen eller glasögonen. Ibland behandlas barnet med lapp för att träna synen. Vi kontrollerar även att det opererade ögat inte har drabbats av några komplikationer, till exempel efterstarr eller glaukom. Så småningom glesas kontrollerna ut.

Granskare Per Montan, överläkare

Uppdaterad
22 november 2023