Gå direkt till textinnehållet

Glaskroppskirurgi

Glaskroppskirurgi – pars plana vitrektomi, PPV – är en kirurgisk åtgärd som utförs vid sjukdomar i ögats glaskropp och näthinna.

För att komma åt att behandla vissa sjukdomar i näthinnan krävs det att vi tar bort glaskroppen. Exempel på sådana sjukdomar är

  • näthinneavlossning
  • bindvävsbildningar
  • hål i näthinnans gula fläck
  • ögonkomplikationer till följd av diabetes.

Även skymmande blödningar eller grumlingar i glaskroppen kan behandlas med glaskroppskirurgi.

En glaskropp

Glaskroppen är den genomskinliga geléartade vätskan som fyller ögat invändigt. Den består av vatten och protein. Glaskroppsgélen i sig behövs inte för ögats stabilitet och vätskan i glaskroppsrummet återbildas. Glaskroppen kan därför opereras bort och under operationen fylls ögat med en saltlösning.

Glaskroppskirurgi

Glaskroppskirurgin utförs antingen i lokalbedövning eller i narkos. Vi gör tre knappt millimeterstora öppningar framtill på ögonvitan. I den nedre öppningen fäster vi en slang genom vilken vi kan föra in vätska i ögat och ersätta glaskroppen under operationen. Genom de två övre öppningarna för vi in tunna instrument som finfördelar och suger ut glaskroppen. När glaskroppen är avlägsnad för vi in specialinstrument som opererar på och ibland även under näthinnan.

Vid operationens slut lämnas ögat fyllt med vätska. Om det behövs ett extra stöd för näthinnan under läkningen kan glaskroppsrummet istället fyllas med luft, gas eller silikonolja. Luften och gasen försvinner spontant efter en till åtta veckor beroende på vilken gas som använts. Oljan i ögat tas oftast bort efter tre månader, vilket kräver en ny operation i glaskroppen.

Efter operation

Efter operation är synskärpan ofta nedsatt och det kan ta veckor till månader att återhämta sig. Under de första tre till fyra veckorna ska du behandla ögat med ögondroppar.

Beroende på vilken sjukdom som har behandlats kan du få råd av doktorn att ligga eller sitta på ett visst sätt veckan efter operation. I övrigt är det inga hinder att promenera, gå i trappor eller att lyfta till exempel en matkasse. Ögat tar inte skada av läsning och tv-tittande. Du bör dock undvika bad i simhall den närmsta månaden. Duscha går bra. Du ska heller inte utföra tung motion såsom löpning och gymnastik den närmsta månaden efter operation.

Om du fått gas i ögat får du inte flyga eller sövas med lustgas så länge bubblan finns kvar i ögat.

Komplikationer

Om du är nyopererad och plötsligt får svår värk i ögat, ögat svullnar upp eller blir varigt ska du kontakta sjukhuset direkt. Det kan vara tecken på antingen ett högt tryck inne i ögat eller en infektion.

Granskare Aron Kristiansson, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022