Gå direkt till textinnehållet

Antiinflammatorisk behandling vid ögonförändringar vid giftstruma

Ögonförändringar vid giftstruma brukar behandlas med ögondroppar. Dropparna, och i vissa fall antiinflammatoriska läkemedel, lindrar ögonsymtomen vid en inflammation samt förebygger utvecklingen av bindvävsärr. I vissa fall kan kirurgiska åtgärder bli aktuella.

Om det finns uttalade ögonsymtom, som synnervpåverkan, glosögdhet och dubbelseende, startar vi oftast en antiinflammatorisk behandling. Behandlingen syftar till att minska risken för skador på synnerv och bestående glosögdhet och dubbelseende.

Sjukdomen kan efterlämna bestående besvär eller utseendeförändring efter att inflammationen har läkt ut. Dessa besvär kan bli nödvändiga att korrigera med hjälp av kirurgi.

Förundersökning

I samband med undersökning bestämmer läkaren i samråd med den som är drabbad vilken typ av behandling som lämpar sig bäst. Vad som avgör behandlingsform är den inflammatoriska aktiviteten och vilka symtom den ger.

Olika behandlingsformer

Här kan du läsa om de olika slags antiinflammatoriska behandlingar som finns:

Granskare Frank Träisk, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022