Gå direkt till textinnehållet

Intraokulär inflammation - uveit

Intraokulär inflammation – eller uveit  – är en inflammation i ögats åderhinna (uvea). Det finns flera olika former av uveit.

Uveit är vanligast i åldern 20-50 år men kan drabba alla åldersgrupper. Ett öga eller båda ögonen kan vara påverkade. 

Ålder, livsstilsfaktorer, ärftlighet, ursprung och omgivande miljö påverkar vilken typ av uveit som du kan drabbas av.

De olika varianterna av uveit påverkar synen på olika sätt, har olika orsaker och kräver också olika typer av behandling. Många gånger behövs ett nära samarbete med andra specialister för att hitta orsaken till inflammationen och för att komma fram till rätt behandling.

Olika former av uveit

Inflammationen kan sätta sig i både främre delen, mellersta delen eller den bakre delen av åderhinnan. Alla tre delarna av ögat kan också drabbas av inflammation, så kallad panuveit. 

Främre uveit

Främre uveit är den vanligaste formen av uveit. Det finns två varianter av främre uveit, akut och kronisk. Den akuta varianten av främre uveit är den vanligaste. Den kan yttra sig med plötslig värk och ljuskänslighet, rött tårande öga och viss synnedsättning. Den kroniska formen av främre uveit är i regel smärtfri och yttrar sig genom synnedsättning och att ögat är blekt.

Intermediär uveit

Vanliga besvär vid en inflammation i den mellersta delen av åderhinnan är en lätt nedsatt syn och rörliga skuggor i synfältet på grund av glaskroppsgrumlingar. Intermediär uveit är oftast smärtfri.

Bakre uveit

Symtomen vid bakre uveit kan vara en lätt nedsatt syn eller synfältsbortfall, ibland tillsammans med flimmer i synfältet. Skuggor kan förekomma på grund av grumlingar i glaskroppen. Vid bakre uveit är det inte ovanligt att näthinnan och gula fläcken drabbas. Risken för ärrbildning och synskada är därmed hög.

Orsaker

I minst hälften av alla fall av uveit går det inte att hitta någon bakomliggande orsak till inflammationen. I övriga fall kan reumatiska, inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar vara bakomliggande orsaker. Vissa infektioner kan i ovanliga fall också leda till uveit.

Undersökningar

För att ställa diagnosen uveit gör vi olika typer av undersökningar genom att titta in i ögat. Om vi misstänker att det finns bakomliggande sjukdomar blir andra specialister inblandade och andra typer av undersökningar aktuella.

Behandling

Behandlingen av uveiter ser mycket olika ut beroende på vilken typ av uveit det rör sig om och vilken eventuell underliggande systemsjukdom som orsakar uveiten. Behandlingen måste därför individanpassas i hög utsträckning. Det är viktigt att fullfölja behandlingen och gå på regelbundna kontroller.

Granskare Ioannis Kollias, överläkare

Uppdaterad
21 december 2023