Gå direkt till textinnehållet

Utåtvänt ögonlock

Med stigande ålder förändras kroppens vävnader och elasticiteten i hud och bindväv minskar. I de undre ögonlocken kan detta medföra att de antingen vänder sig utåt eller rullar sig inåt.

Den vanligaste orsaken till utåtvänt ögonlock är nedsatt elasticitet i ögonlockets bindväv. I vissa fall kan tillståndet uppstå efter en skada eller tidigare operation med ärrbildning som följd. Hudsjukdomar kan även orsaka utåtvänt ögonlock.

Symtom

Symtomen vid utåtvänt ögonlock kan vara att ögat är irriterat, har en rodnad och ett ökat tårflöde. Ibland kan du även få infektioner.

Den mest allvarliga komplikationen av utåtvänt ögonlock är skador på hornhinnan till följd av ökad torrhet. Om hornhinnan torkar ut är den mer mottaglig för sårbildning som kan infekteras.

Undersökning

Vid en undersökning av utåtvänt ögonlock tar vi reda på vad som orsakar tillståndet för att välja rätt behandlingsform.

Trots att det finns behandling som tillfälligt kan minska symtomen och skydda ditt öga från att ta skada, så behöver de flesta genomgå ett kirurgiskt ingrepp för att rätta till ögonlocket.

Vi undersöker ögonlockens läge, tänjbarhet och muskeltonus. Om tillståndet beror på en tidigare skada eller sjukdom så undersöker vi också de omkringliggande vävnaderna.

Om det finns behov undersöker ögonläkaren också tårkanalen genom att först föra in en liten tunn, trubbig kanyl via tårpunkten och genom den spola igenom din tårkanal med saltvatten. Undersökningen kan upplevas lite stickande och obehaglig men är helt ofarlig.

Behandling

Operation vid utåtvänt ögonlock innebär att vi med hjälp av kirurgi förkortar ögonlocket och stramar upp det.

Granskare Eva Dafgård Kopp, överläkare

Uppdaterad
21 december 2023