Gå direkt till textinnehållet

Trånga tårkanaler hos barn

Trånga tårkanaler hos barn innebär oftast att det finns ett hinder eller ett stopp i tårkanalerna. Hindret är vanligen medfött och ger rinniga och kladdiga ögon. Om stoppet inte försvinner kan det åtgärdas med en enkel operation.

Tårvägshinder är mycket vanligt hos spädbarn. Tårvätskan hindras från att rinna som det ska och ögat blir vattnigt och tårvätskan svämmar över. Rinnande tårar kan också ge infektioner i ögat samt torrhet och irritation under ögat.

Tårvägarna

Tårarna bildas bland annat i tårkörteln och överskottet dräneras i tårkanalerna, som fungerar som avloppsrör.

I ögonvrån på det övre och det undre ögonlocket finns små öppningar, tårpunkter. Från dessa öppningar går små tårkanaler vidare till tårsäcken som ligger vid sidan av näsan. Tårsäcken övergår i en större kanal som mynnar ut i näsan.

Orsak

En orsak till tårar och kladdigt öga kan vara att det är trångt eller stopp på ett eller flera ställen i tårkanalerna. Hos barn är stoppet ofta medfött och beror på att det sitter ett membran någonstans i tårvägarna och täpper till tårkanalen. Vanligen öppnas detta membran upp spontant under det första levnadsåret.

Symtom

Trånga tårkanaler hos barn ger barnet ovanligt vattniga ögon och det är vanligt att det rinner tårar och att ögat kladdar igen.

Behandling

Operation vid tårvägshinder hos barn innebär att vi gör ett litet kirurgiskt ingrepp för att öppna tårkanalen.

Om barnet efter ett års ålder fortfarande har problem med rinnande och kladdiga ögon kan det bli aktuellt med en operation.

Operationen sker under narkos. En tunn sond förs in i tårkanalen och öppnar upp membranet som täpper till. Operationen tar cirka tio minuter men ni är kvar på sjukhuset under några timmar totalt. Barnet kan gå på förskolan redan dagen efter operationen och leva som vanligt.

Efter operation

För att minska risken för infektion ska barnet få ögonsalva under den första veckan efter operationen.

Om ögat fortsätter att kladda två månader efter ingreppet ska du kontakta oss. Det kan då bli aktuellt med en ny operation. Tårvägssonderingen görs om och en liten tunn silkongummislang träs genom tårkanalerna ned i näsan. Slangen tas bort efter tre till sex månader. Vi tar bort slangen under ett mottagningsbesök. Vanligen behövs inge narkos.

Granskare Eva Dafgård Kopp, överläkare

Uppdaterad
15 december 2021