Gå direkt till textinnehållet

Synnedsättning

Försämrad syn kan märkas på många olika sätt och orsakas av en mängd olika förändringar.

Symtomen vid synnedsättning kan variera. Med hjälp av några frågor om hur synnedsättningen yttrar sig kan du komma en bit på vägen för att ta reda på orsaken och vad du kan behöva göra.

  • Är det bara ett öga eller är det bägge?

  • Har synen långsamt försämrats under flera månader eller har det kommit snabbt?

  • Är det suddigt mitt fram, över hela synfältet eller bara i kanten?

  • Är bilden förvriden och krokig?

  • Är det oskarpt på alla avstånd eller bara nära?

  • Har du ont i ögat?

  • Ser du dubbelt?

  • Är synnedsättningen konstant, eller kommer den och går?

  • Har du någon annan sjukdom som kan tänkas påverka synen?

När du söker hjälp är det bra att ha tänkt igenom vilken karaktär dina besvär har.

Orsak

Orsakerna till synnedsättning kan alltså vara många. Här kan bara en del beskrivas med avsikten att försöka leda dig rätt om du behöver söka hjälp.

Många besvär kan optikern hjälpa till med. Typexemplet är den långsamt avtagande förmågan att läsa på nära håll som kommer i 50-årsåldern. Likadant tonåringen som har svårt se på svarta tavlan i skolan.

Du kan med fördel söka hjälp hos en optiker om synnedsättningen sker i långsam takt på bägge ögonen. Optikern är skyldig att skriva en remiss till ögonläkare, om optikern själv inte kan hjälpa dig.

Orsaken till synnedsättningen är kanske grå starr eller förändringar i gula fläcken. Dessa sjukdomar måste diagnostiseras av ögonläkare. Vanligen kommer dessa sjukdomar på bägge ögonen och allmänt gäller att du ska var mer på din vakt om bara ett öga är påverkat och om symtomen kommit under kort tid.

Har synen minskat snabbt, kanske bara under några dagar, ska du kontakta ögonläkare akut. Detsamma gäller om du har ont i ögat eller om det är inflammerat.

Behandling

Din första åtgärd blir att ta ställning till om du behöver söka hjälp och i så fall var. Du kan alltid kontakta 1177 för råd om vart du ska vända dig.

Vilken behandling som kan bli aktuell beror förstås på orsaken till din försämrade syn. Kanske räcker det med glasögon eller så behövs det någon form av medicinsk åtgärd.

Granskare Eva Zand, överläkare

Uppdaterad
7 juni 2022