Gå direkt till textinnehållet

Stopp i en tårkanal

Stopp i tårkanalen hos vuxna innebär att produktionen av tårar är större än vad tårvägarna kan ta hand om. Tillståndet kan bero på en förträngning eller stopp i tårkanalen.

Det är helt normalt att ha rinnande ögon då och då, särskilt när det är kallt ute eller när det blåser. Om du har trånga tårkanaler rinner dock ögonen även inomhus. Ibland leder trånga tårkanaler även till infektioner.Tårarna bildas bland annat i tårkörteln. Överskottet rinner bort genom tårkanalerna, som fungerar som avloppsrör.

I den inre ögonvrån på det övre och det undre ögonlocket finns små öppningar, tårpunkter. Från dessa öppningar går små tårkanaler vidare till tårsäcken som ligger vid sidan av näsan. Tårsäcken övergår i en större kanal som mynnar ut i näsan.

Orsak

Ständigt rinnande och tårande ögon kan bero på många olika saker.
En orsak är att det är trångt eller stopp på ett eller flera ställen i tårkanalerna. Andra orsaker till rinnande ögon kan vara att det bildas mer tårvätska än normalt, eller att tårvätskan inte kommer fram till tårpunkterna på grund av att ögonlockets rörlighet är nedsatt. Ögonlocket kan även vara förslappat eller felställt så att tårarna inte kommer fram till tårpunkterna.

Symtom

Stopp i tårkanalen hos vuxna ger rinniga ögon. Mängden tårar som produceras kan inte tas om hand av tårvägarna och tårarna rinner istället över ögonlockskanten. Oftast är tårarna klara och utan tecken på infektion. Om tårvägarna är infekterade är tårarna kladdiga. Om ögonen rinner och ger besvär även inomhus kan du behöva en operation för att öppna stoppet i tårkanalen. Vilken typ av ingrepp som är bäst för dig beror på var stoppet sitter.

Kontakta din husläkare

Du kan inte göra något själv för att tårkanalen ska öppna sig. Vänd dig i första hand till din husläkare om du har
  • en infektion i ögat
  • ständigt rinnande ögon som påverkar din livskvalitet.

Undersökning

Vid en undersökning av trånga tårkanalen tar vi reda på var förträngningen sitter.

Vid undersökningen undersöker ögonläkaren tårkanalen genom att föra in en liten tunn och trubbig kanyl via tårpunkten och spola genom din tårkanal med saltvatten. Om saltvattnet kommer tillbaka genom någon av tårpunkterna finns det ett stopp i tårkanalen. Om saltvattnet kommer ut genom näsan är tårkanalen öppen. Undersökningen kan upplevas lite stickande och obehaglig men är helt ofarlig.

Behandling

Om ögonen rinner och ger besvär även inomhus kan du behöva en operation för att öppna stoppet i tårkanalen. Vilken typ av ingrepp som är bäst för dig beror på var stoppet sitter.

Punktumoperation

Vi gör oftast en vidgande operation, en så kallad punktumoperation, när tåröppningarna är små och trånga.

Silikonslangsoperation

Beroende på vilken typ av stopp du har i tårkanalen kan vi välja att lägga ner en tunn silikonslang för att vidga kanalen.

Ny tårkanal till näsan

Vi kan göra en ny kanal till näsan genom ett kirurgiskt ingrepp i näsbenet där vi skapar en ny förbindelse mellan tårsäcken och näsan.

Ny tårkanal till näsan – glasrör

Om de båda små tårkanalerna invid ögonvrån är helt igensatta eller saknas går det att ersätta dem med ett litet glasrör från ögonvrån till näshålan.

Granskare Eva Dafgård Kopp, överläkare

Uppdaterad
15 december 2021