Gå direkt till textinnehållet

Slag mot ögat

Slag mot ögat, så kallat trubbigt våld, kan ge varierande besvär beroende på vad som har träffat ögat. Föremålets storlek och form spelar roll.

Ögat är av naturen väl skyddat genom

  • blinkreflex
  • ögonhålans benvägg
  • ögonhålans fett och elastiska vägg. 

Du kan ändå få olika typer av besvär efter ett slag mot ögat. De allra flesta slag mot ögat som inträffar i vardagslivet ger oftast lätta och övergående besvär, som visst skav och ömhet.

Större föremål

Större föremål, till exempel fotbollar, stoppas ofta upp av benkanten runt ögat. Ofta leder det till att du blir öm och får en rodnad runt ögat. I andra fall kan kan du få en svullnad och en blödning i och omkring ögonlocken, så kallat blått öga. Det kan då vara svårt att öppna ögat.

I vissa fall kan du också få sår i ögonbrynet som blöder ymnigt, till exempel vid boxning. Dessa skador är inte farliga även om det blir mycket blod.

Mindre eller spetsigare föremål

Mindre eller spetsigare föremål har lättare för att skada själva ögat. Slaget orsakar då en tillfällig tryckökning inne i ögat. Skadorna kan ge värk och synnedsättning. I allvarligare fall kan tryckproblemen bli bestående samt skador på till exempel lins och näthinna med dålig syn som följd.

Grenar och kvistar som slår mot ögat ger nästan alltid bara ytliga repor på hornhinnan. Dessa läker normalt på något dygn, men kan under tiden kan du få både synbesvär och vara ljuskänslig. Samma sak gäller till exempel snöbollar. 

Andra typer av skador inträffar vid spetsigt våld, till exempel skärande eller stickande. Då kan det uppstå sår som går in genom ögats vägg. Kontakta ögonsjukvården omgående i dessa fall.

Våldsamma slag mot ögat

Svårare ögonskador uppstår framför allt vid trafikolyckor. Vid sådana skador kan även synnerven vara drabbad. Mycket våldsamma slag mot ögat kan också orsaka att ögats vägg spricker (senhinna, hornhinna). Ögon som tidigare genomgått någon operation kan ha lättare att råka ut för sådana komplikationer.

Diagnos

För att undersöka om slaget orsakat någon allvarligare skada täcker du andra ögat med handen och kontrollerar om du kan se ungefär som vanligt. Om ögat är ordentligt rött, värker och synen är avsevärt nedsatt ska du söka vård, liksom vid större sårskador och kraftigare blödningar i ögonlocken och huden runt ögat.

Behandling

Om ögat bara skaver och rinner, vilket oftast beror på sår på hornhinnan, kan du köpa en smörjande salva receptfritt på apoteket och använda den i några dagar.

Ett blått öga blir bra av sig självt, även om det kan ta flera veckor innan alla blåmärken försvunnit. Dessa kan flytta på sig beroende på den luckra vävnaden runt ögat.

Om trycket är förhöjt behandlas detta med trycksänkande mediciner. Ibland ordinerar vi antibiotikasalva för hornhinnesår samt kortisondroppar och pupillvidgande droppar mot inflammation. Annars består behandlingen ofta av viss fysisk vila för att om möjligt påskynda läkningen av skadorna samt kontroller för att fånga upp eventuella komplikationer. Frakturer i ögonhålan kan ibland leda till operation.

Då behöver du gå till läkare

Du bör söka läkare om synen inte normaliseras de närmaste dagarna efter slaget.

Slag som ofta kräver läkarbesök är träffar av mindre bollar, exempelvis innebandy-, squash-, tennis- och golfbollar. Även slag av racketar samt knytnävsslag och sparkar är sådana exempel.

Komplikationer

Efter ett slag mot ögat kan du vara fortsatt ljuskänslig. Det kan bero på att pupillen blivit skadad. Den är då större än den andra pupillen och reagerar trögt på ljus.

Granskare Eva Zand, överläkare

Uppdaterad
19 januari 2022