Gå direkt till textinnehållet

Skelning

Vuxna som skelar har oftast gjort det sedan de var barn, men skelningen har sällan orsakat besvär. I enstaka fall kan skelningen bero på sjukdom.

Skelning innebär att ögonen är riktade åt olika håll. Det ena ögat tittar snett i förhållande till det andra. Det beror på att ögonmusklernas styrning inte fungerar som den ska. Vanligen använder den som skelar det ena ögat för att fixera blicken med medan det andra kan vara riktat inåt, utåt, uppåt eller nedåt. Skelning kan synas hela tiden, men den kan också synas bara ibland som till exempel vid trötthet, så kallad latent skelning. Skelningen kan även växla mellan ögonen.

Symtom

Ögonen levererar normalt varsin bild till hjärnans syncentrum, där de kopplas ihop till en bild, ett synintryck. Om en person som först haft normal samsyn börjar skela får hjärnan två bilder som är olika. Det resulterar i ett dubbelseende som kan vara mycket störande.

Orsak

De flesta skelningar uppkommer i barndomen. När någon börjar skela i vuxen ålder kan det ha flera orsaker, som till exempel att personen tappar kontrollen över en latent skelning. Det kan ge besvär som dubbelseende, huvudvärk och ögontrötthet. Utlösande faktorer kan vara mycket arbete framför datorskärmar, stress eller liknande. I sådana fall måste skelningen oftast behandlas.

En annan orsak till att skelning uppstår i vuxen ålder kan vara att en eller flera ögonmuskler har drabbats av akut förlamning. I sällsynta fall kan muskelsjukdomar eller infektioner orsaka skelning.

Undersökning

Skelning hos vuxna är ofta något man haft sedan barndomen men som inte givit besvär. Det kan i enstaka fall vara tecken på sjukdom.

Vid en skelningsundersökning görs ett förtäckningsprov, ett cover test där patienten får titta på ett föremål eller en lampa medan ortoptisten eller läkaren täcker för ett öga i taget. Samtidigt som ett öga täcks för tittar undersökaren efter en rörelse hos det fixerande ögat. Cover test kan göras på både nära och långt håll och ibland i olika blickriktningar.

Undersökningen kräver att du sitter stilla och fixerar blicken stadigt rakt fram mot föremålet eller lampan.

Vid en skelningsundersökning bedöms vid behov även skelningens storlek, med hjälp av en så kallad prismastav. Vi kan då även vid behov prova ut styrkan på eventuella prismaglasögon.

Både manifest och latent skelning kan upptäckas med skelningsundersökning. En skelning som syns hela tiden kallas manifest. Skelning som bara syns ibland som till exempel vid trötthet, kallas latent.
En skelningsundersökning ger inga besvär efteråt och patienten ser precis som vanligt.

Behandling

Behandling vid skelning hos vuxna kan variera beroende på skelningens omfattning och besvären av skelningen.

Vissa skelningstillstånd eller besvär med samsynen kan behandlas med prismaglasögon. Ibland räcker det med vanliga glasögon för att patienten ska kunna kontrollera sin skelning. I en del fall behöver vi göra en skelningsoperation. Operationer görs också för att ställa ögonen rakare.

Granskare Stefan Löfgren, överläkare

Uppdaterad
15 december 2021