Gå direkt till textinnehållet

Retinal venocklusion

Vid en retinal venocklusion uppstår en förträngning i en ven i näthinnan. Förträngningen bromsar blodflödet genom näthinnan, som då kan bli svullen och få syrebrist. Om gula fläcken påverkas av detta kan du få sämre syn.

Gula fläcken, makula, är det område mitt på näthinnan där synen är som skarpast, därför är den extra känslig för förändringar.

En ven är det blodkärl som för blodet från ögat. Vid en förträngning i venen kan näthinnan bli svullen och få syrebrist. Blodet hittar med tiden nya vägar för att flöda genom näthinnan, men denna process kan ta tid, ibland flera år.

Näthinnans blodkärl är som ett träd med en stam och flera grenar. Förträngningen uppstår antingen i centralvenen, stammen, eller i en grenven, en av grenarna. En förträngning i näthinnans centrala ven orsakar i regel mer syrebrist och uttalad synnedsättning än en förträngning i en grenven.

Symtom

Symtomen vid en retinal venocklusion är att du får nedsatt syn på ett öga, men förloppet kan variera mycket. Du kan uppleva alltifrån att synen långsamt blir sämre till en plötslig kraftig synnedsättning.

Riskfaktorer

Det finns ett antal faktorer som ökar risken för förträngningar i näthinnans vener:

  • hjärt-kärlsjukdom (högt blodtryck, höga blodfetter, högt kolesterol, diabetes)
  • hög ålder
  • glaukom
  • rökning

Om du får diagnosen retinal venocklusion skickar vi en remiss till din husläkare som utreder ditt blodtryck, blodsocker och dina blodfetter. Om dina värden ligger utanför de normala gränserna får du behandling för att minska risken för andra hjärt- och kärlsjukdomar. Förträngningen i näthinnan kan inte sprida sig till andra ställen i kroppen. Risken att få en retinal venocklusion även i det andra ögat kan vara upp till 10 procent beroende på ålder och andra riskfaktorer.

Undersökning

För att kunna ställa en diagnos undersöker vi näthinnan med mikroskop och bedömer om förträngningen finns i en grenven eller i centralvenen. Vi gör även en OCT-undersökning som ger en tvärsnittsbild av näthinnan och mer detaljerad information om svullnaden i gula fläcken. OCT (optical coherence tomography) är en mycket användbar undersökning för att följa förloppet och behandlingen.

Behandling

Du får behandling för att minska svullnaden i gula fläcken och på så sätt förhoppningsvis förbättra synen. Om gula fläcken inte är svullen behöver du ingen behandling, utan det räcker med regelbundna kontroller hos en ögonläkare under en tid.

Injektion av läkemedel

Med hjälp av injektioner i ögat tillför vi olika läkemedel som kan minska svullnaden i näthinnan och leda till förbättrad syn.

Behandlingen påverkar inte själva förträngningen och inte heller skadan som uppstått till följd av syrebristen i näthinnan. Det är endast svullnaden i gula fläcken vi behandlar. Vanligtvis behöver vi upprepa injektionerna flera gånger, ibland över lång tid.

Övrig medicinering

Det går inte att behandla förträngningen i näthinnans ven med blodförtunnande läkemedel, men din husläkare kan ibland ordinera detta om det visar sig att du har en annan hjärt-kärlsjukdom.

Komplikationer

När stora delar av näthinnan drabbas av syrebrist kan komplikationer uppstå. Därför är det viktigt att du går på regelbundna kontroller så att vi upptäcker dessa så tidigt som möjligt.

Vid förträngning i centralvenen kan det bildas sjuka kärl på regnbågshinnan, iris. Du som är drabbad kan då få ett kraftigt förhöjt tryck i ögat, glaukom, med ytterligare synnedsättning och värk som följd. Vi behandlar med laser för att minska risken för ytterligare komplikationer och för att förhoppningsvis undvika att ögat tar mer skada, men laserbehandlingen förbättrar inte synen. Detta är den allvarligaste komplikationen.

Vid förträngning i en grenven uppstår det ibland sjuka kärl på näthinnan efter lång tid, ibland flera år. Vi behandlar även detta med laser.

Prognos

Prognosen varierar mycket beroende på om förträngningen finns i centralvenen eller i en grenven. Vid mer uttalad syrebrist i gula fläcken är prognosen sämre och synskärpan blir sällan lika bra som den var innan förträngningen uppstod. Tidig behandling kan förbättra prognosen. Med modern injektionsbehandling kan vi behandla svullnaden i gula fläcken och i de flesta fall ser man en stabilisering och i många fall en förbättring av synen.

Granskare Urban Amrén, överläkare

Uppdaterad
15 december 2021