Gå direkt till textinnehållet

Regnbågshinneinflammation

Regnbågshinneinflammation, eller irit, är en ögonsjukdom som drabbar iris. Sjukdomen kan komma plötsligt och är ibland en följd av en annan sjukdom.

Regnbågshinnan omger och bildar pupillen och ger ögat dess färg. Pupillen reglerar ljusinsläppet till ögats inre.

Orsak

De flesta som drabbas av irit är för övrigt friska, och det finns ingen utlösande faktor till inflammationen. Det kan dock finnas vissa infektioner, till exempel tarminfektioner, som skulle kunna medföra att irit utvecklas, men detta är ovanligt.

En grupp patienter har en ärftlig benägenhet att utveckla irit. Dessa patienter kan ha en inflammation i ländryggen, så kallad Bechterews sjukdom. Även vissa inflammatoriska tarmsjukdomar, som ulcerös kolit och Crohns sjukdom, kan innebära en ökad risk för att utveckla irit.

Regnbågshinneinflammation kan vara akut eller kronisk.

Akut regnbågshinneinflammation är vanligast

Akut regnbågshinneinflammation är den vanligaste formen av irit och det är vanligt att den återkommer flera gånger under livet. Akut regnbågshinneinflammation är en autoimmun reaktion där irisvävnaden av oklar anledning blir inflammerad. Oftast brukar bara ett öga drabbas.

Kronisk regnbågshinneinflammation

Kronisk regnbågshinneinflammation är en långvarig inflammation i regnbågshinnan som i många fall är kopplad till andra sjukdomar. Om en kronisk inflammation upptäcks brukar man göra en medicinsk utredning. Kronisk irit kan drabba båda ögonen.

Symtom

Symtomen vid regnbågshinneinflammation varierar beroende på vilken form du drabbats av.

Akut regnbågshinneinflammation

Akut regnbågshinneinflammation utvecklas vanligen snabbt. Ögat blir rött och värker. Till följd av inflammationen i iris är ögat ljuskänsligt och ögat smärtar när pupillen dras ihop, det brukar göra särskilt ont att titta på föremål på nära håll. Pupillen är mindre än på ett friskt öga. Värken är ihållande och konstant. De flesta har ingen synnedsättning och besväras inte heller av variga och kladdiga ögon.

Obehandlad kan iriten leda till svår värk och komplikationer i form av högt ögontryck.

Kronisk regnbågshinneinflammation

Kronisk regnbågshinneinflammation utvecklas under lång tid, vanligen under flera månader. Ögat värker sällan och blir heller inte rött utan inflammationen yttrar sig genom en synnedsättning.

Obehandlad kan iriten leda till synskador.

Komplikationer

Risken för komplikationer efter akut regnbågshinneinflammation är mycket liten om adekvat behandling ges. Även om du får upprepade iriter brukar dessa inte skada ögat eller påverka synen på lång sikt.

Undersökning

För att ställa diagnosen regnbågshinneinflammation undersöker ögonläkaren ögat med ett ögonmikroskop. Vid undersökningen kontrollerar ögonläkaren:

  • förekomsten av vita blodkroppar eller celler i kammarvattnet (vätskan mellan hornhinnan och iris)
  • pupillen. En oregelbunden pupill kan vara tecken på irit.

Behandling

All behandling vid regnbågshinneinflammation syftar till att häva inflammationen och att minska risken för att iris växer ihop med pupillen. Det är viktigt att en behandling sätts in snabbt.

Regnbågshinneinflammation är vanligtvis enkel att behandla.
Behandlingen är medicinsk. Du får dels pupillvidgande droppar som förhindrar en sammanväxning mellan iris och linsen och som också ger smärtlindring, dels ögondroppar som innehåller kortison som häver inflammationen. Ett fåtal kan behöva tillägg av kortisontabletter.
Vid kronisk regnbågsinflammation görs också viss kompletterande medicinsk utredning.

Granskare Leif Tallstedt, överläkare

Uppdaterad
15 december 2021