Gå direkt till textinnehållet

Näthinneavlossning

Näthinneavlossning betyder att delar av näthinnan lossnar från ögats innervägg. Om näthinneavlossningen är enkel och behandlas tidigt är chanserna för läkning goda.

Symtom

Symtomen vid näthinneavlossning varierar, men den börjar vanligtvis med att du upplever streck och sotflagor i ditt synfält, vilket till en början påverkar det perifera synfältet. Du ser ljusblixtar om glaskroppen drar i näthinnan. Om näthinnan lossnar blir den som en mörk skugga i synfältet. Skuggan ökar alltmer och till sist förlorar du detaljseendet.

Näthinneavlossning är en akut sjukdom som måste omhändertas och opereras inom ett par dagar.

Behandling

En förutsättning för att näthinnan ska kunna fungera igen är att den återfår kontakt med ögats vägg genom en ögonoperation. En metod är plomb plus cerklage. Vi placerar ett band med en liten kudde runt ögat. Resultatet blir att näthinnan pressas mot ögats vägg.

En annan metod är glaskroppskirurgi, vitrektomi. Då slätar vi till näthinnan med hjälp av laser, luft, gas eller olja.

Resultat av operationen

Resultatet av operationen beror på flera faktorer, bland annat

  • vilken del av näthinnan som lossnat
  • hur länge näthinnan har varit lös
  • hur skör näthinnan är
  • vilken tendens du har att få ärrbildning.

Efter operationen

Sveda och värk

Vi syr ihop ögats yttre bindehinna med trådar som sedan löser upp sig själva. Trådarna kan skava i ögat efter operationen. Svårare smärtor kan betyda att trycket i ögat har ökat. Detta bör du undersöka och få behandling för. Ta därför omedelbart kontakt med en ögonmottagning om du har svåra smärtor i ögat.

Svullnad och rodnad

Ögat har en rodnad och är svullet flera veckor efter operationen.

Tillfälligt sämre syn

Oftast lägger vi in luft, gas eller silikonolja i ögat vid operationen. Du kan se en vattenlinje eller en eller flera luftbubblor framför synfältet. Under läkningstiden ändrar dessa position. Det är helt normalt. Luften och gasen försvinner av sig själva efterhand och synfältet blir normalt.

Har du fått silikonolja i ögat så påverkar den ögats refraktion så länge oljan finns kvar. Oljan försvinner inte av sig själv utan måste opereras ut efter cirka tre månader.

Bra att veta om luft, gas och olja i ögat

Luft finns kvar i ögat i upp till en vecka.

Gas finns kvar cirka två till åtta veckor beroende på sort.

Olja försvinner inte av sig själv, i stället tar vi bort den i samband med en kompletterande operation cirka tre månader senare.

Att tänka på efter operationen

Undvik huvudskakningar och tunga lyft

Under cirka två till fyra veckor efter operationen bör du undvika rörelser som innebär att huvudet på något sätt skakas, till exempel att gymnastisera eller jogga, samt undvika riktigt tunga lyft. Du kan behöva hålla huvudet i en viss riktning en tid efter operationen. Rådgör med din läkare.

Undvik infektioner i ögat

Under de två första veckorna efter operationen bör du undvika att bada på badhus eller i badkar på grund av infektionsrisken. Du kan duscha och tvätta håret som vanligt.

Undvik att flyga

Du får under inga omständigheter flyga om du har gas kvar i ögat.

Undvik lustgas

Har du gas kvar i ögat är det förenat med en viss risk att sövas med lustgas. Informera narkosläkaren om du behöver opereras.

Att köra bil

Det kan vara olämpligt att köra bil. Rådgör med din läkare.

Du får gärna

  • handla och bära matkassar
  • titta på tv
  • arbeta vid bildskärm
  • läsa.

Vid ett återbesök på mottagningen ger vi dig klartecken när du kan återgå till tyngre aktiviteter.

Du blir troligen sjukskriven mellan två och fyra veckor beroende på vilket yrke du har.

Ring akut

Ring akut om en svart orörlig skugga kommer som en rullgardin från någon sida och tar bort en del av synfältet. Det kan vara ett tecken på att näthinnan har lossnat igen.

Har du gas eller luft i ögat är det viktigt att du skiljer på den svarta orörliga skuggan av en näthinneavlossning och synupplevelsen av gasblåsan. Du kan själv testa vad du ser genom att luta huvudet år sidan och se om luftbubblan rör sig.

Granskare Aron Kristiansson, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022