Gå direkt till textinnehållet

Kemiska skador

När du råkar ut för en olyckshändelse med kemikalier och får ett främmande ämne i ögat kan det medföra svåra skador.

Ämnena kan ha olika form. De kan vara flytande, fasta, gaser, i dammform eller förekomma som dimma.

Vid en olyckshändelse med kemikalier bör du ringa 112 och begära att få tala med Giftinformationscentralen.

Giftinformationscentralen är öppen dygnet runt och kan ge detaljerad information om aktuell kemikalie och hur lång spoltid som krävs för respektive kemikalie. Du kan även få reda på om du ska söka läkare eller inte.

På Giftinformationscentralens webbplats finns också mer information

giftinformation.se

Spola ögat med vätska direkt

Spola omedelbart med mjuk vattenstråle, eller ögonspolvätska, minst 15 minuter, och därefter upprepade gånger under transport till läkare eller sjukhus.

  • Ta bort eventuella kontaktlinser, om det är möjligt.
  • Använd helst ljummet vatten eller ögonspolvätska. Kall vätska kan vara smärtsam, men låt inte val av vätska fördröja spolningen – ta det som går snabbast.
  • Spola med hjälp av spolanordning, rent dricksglas, tillbringare eller dylikt.
  • Håll isär ögonlocken under spolningen.
  • Titta åt olika håll och blinka ibland.

Granskare Eva Zand, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022