Gå direkt till textinnehållet

Hängande ögonlock

Hängande ögonlock, så kallad ptos, kan opereras när ögonlocket hänger så mycket att synen påverkas.

Hängande ögonlock hos vuxna

Den vanligaste orsaken till hängande ögonlock hos vuxna är nedsatt elasticitet i senan till muskeln som lyfter ögonlocket. Andra orsaker kan vara medfödd svaghet i ögonlockets lyftarmuskel, muskelsjukdom eller sjukdom i nerven som styr lyftarmuskeln.

Vid en undersökning mäter vi höjden på ögonlocket, funktionen i lyftarmuskeln. Ögats rörlighet undersöks också liksom ögonlocket och de främre delarna av ögat.

Operation vid hängande ögonlock innebär att vi förkortar senan som tappat sin elasticitet.

Hängande ögonlock hos barn

Synen hos ett barn utvecklas snabbt. Från födseln fram till omkring fyra års ålder har barnet utvecklat en synskärpa nästan som en vuxen. Synutvecklingen fortsätter fram till omkring tio års ålder. Det som är avgörande för synutvecklingen är att barnet använder ögat eller ögonen. Om ögonlocket hänger ned över pupillen finns det en risk att barnets syn inte utvecklas normalt.

Orsak hos barn

Hängande ögonlock hos barn är oftast medfött och kan vara ärftligt. Det beror oftast på en svaghet i ögonlockets lyftarmuskel. Tillståndet kan vara ensidigt eller dubbelsidigt och olika mycket uttalat och kan medföra att barnets syn inte utvecklas normalt.

Symtom hos barn

Det tydligaste symtomet är att ögonlocket hänger. Ibland kan barnet ha svårt att titta uppåt. Om bara ett ögonlock hänger finns det en risk att barnets syn inte utvecklas normalt på den sidan. Hänger båda ögonlocken ser barnet oftast bra genom att böja huvudet bakåt.

Undersökning av barn

Vi undersöker barnets syn och synutveckling. Finns det risk att inte synen utvecklas normalt eller om barnet har besvär remitteras barnet till en ögonplastikkirurg.

Vid undersökningen mäter vi höjden på ögonlocket och funktionen i lyftarmuskeln. Rörligheten i ögat, i ögonlocket och de främre delarna av ögat.

Behandling av barn

Vi gör ett kirurgiskt ingrepp för att lyfta upp ögonlocket. Operationen förbättrar inte rörligheten i ögonlocket, utan höjer det till ett så normalt läge som möjligt.

Om det finns risk för att synen kan påverkas av det hängande ögonlocket opererar vi så snart som möjligt. Annars väntar vi med operationen tills barnet är omkring fyra år. Det beror på att det är lättare att mäta ögonlockets funktion när barnet är lite äldre.

Granskare Eva Dafgård Kopp, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022