Gå direkt till textinnehållet

Hål på näthinnan

Ett hål på näthinnan kan uppstå av flera olika orsaker. Ofta kräver tillståndet att hålet tätas.

Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna omvandlar bilden till signaler som skickas till hjärnan där bilden återskapas.

Glaskroppen är den genomskinliga geléartade vätska som fyller ut ögat invändigt. Glaskroppen omges av en tunn hinna som ligger mot näthinnan. Ju äldre du blir desto mer skrumpnar din glaskropp. Då kan den losssna från sina fästen på näthinnan.

Därför bildas ett hål på näthinnan

Den huvudsakliga anledningen till att det bildas ett hål i näthinnan är att ögats struktur förändras. Det kan bero på:

  • åldersförändringar i näthinnan
  • närsynthet
  • glaskroppsavlossning
  • näthinneförändringar till följd av diabetes
  • trauma mot ögat.

Den vanligaste orsaken är att hålet uppkommer vid en naturlig process som kallas glaskroppsavlossning. När din glaskropp skrumpnar kan den dra med sig en liten bit av näthinnan och ett hål uppstår.

Symtom

Själva hålet ligger oftast långt ut i synfältet och ger sällan någon synnedsättning. Däremot är det vanligt att du vid dragningen i näthinnan ser blixtar samt kan se prickar och flugor i synfältet. Om detta sker, kontakta omedelbart ögonläkare.

Undersökning

Vi undersöker både din synskärpa och din näthinna för att ställa diagnosen hål på näthinnan.

Behandling

Behandlingen av hål på näthinnan ska förhindra att du utvecklar näthinneavlossning. Vanligen tätas hålet med hjälp av en eller två laserbehandlingar.

Efter behandlingen

Uppföljning med återbesök sker efter en till två veckor för att se om kanterna på hålet har läkts efter laserbehandlingen, eller om ytterligare behandling krävs. Vänta med tunga fysiska anstängningar efter en laserbehandling, tills en läkare konstaterat att hålet har läkt. 

Granskare Aron Kristiansson, överläkare

Uppdaterad
2 december 2022