Gå direkt till textinnehållet

Glaukom hos barn

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och långsamt påverkar synfältet. Sjukdomen kan komma plötsligt eller smygande. Båda formerna är allvarliga och kräver snabb vård för att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Glaukom hos barn är en ovanlig sjukdom som utan behandling leder till synfel. Det är därför viktigt att upptäcka sjukdomen och behandla den så tidigt som möjligt.

Glaukom kan vara medfött eller en komplikation av andra ögonsjukdomar eller ögonmissbildningar. Sjukdomen kan i vissa fall vara ärftlig. Om det finns glaukom hos yngre medlemmar i familjen kan vi göra en undersökning på ett litet barn som ännu inte fått några symtom.

Symtom

Ett tidigt tecken hos barn med glaukom är ljusskygghet. Barnet kan till exempel tycka att solljus är mycket jobbigt. Det är också vanligt att barnets ögon tåras och att ögonvitorna rodnar. Barnet kan vara ovanligt skrikigt eller verka sjukt och ha svårt att gå upp i vikt. Om trycket har varit högt under en tid ser ögat eller ögonen oftast stora ut. Även hornhinnan blir större och kan bli grumlig.

Prognos och framtid

Om sjukdomen upptäcks i tid går den oftast att behandla, men en del barn, som inte behandlats i tid, kan få stora synfel. Det är framför allt barn som föds med glaukom, kongenitalt glaukom. Glaukom är en livslång sjukdom som behöver följas hela livet.

En risk för barn med glaukom är amblyopi, det vill säga att barnet ser sämre på ena ögat. För att undvika detta behöver vi även kontrollera och vid behov korrigera eventuella brytningsfel regelbundet. Även en grumlig hornhinna kan göra att synen inte utvecklas normalt. Ibland börjar barnet skela på det sämre ögat.

Undersökning

Glaukom innebär bland annat att trycket inne i ögat är för högt. Det höga trycket skadar ögats vävnader och då främst synnerven. Skadorna på synnerven gör att synen långsamt försämras. Det är därför viktigt att mäta trycket i ögat.

Tryckmätning (tonometri)

Hos barn mäter vi trycket i ögat framför allt med hjälp av en så kallad pneumatonometer, luftpuff, och en så kallad Icare. Pneumatonometern blåster ut en liten luftpuff mot barnets öga. Det gör inte ont. När vi mäter med en Icare nuddar vi barnets öga med ett litet verktyg. Det känns ungefär som att få ett hårstrå mot ögat. Varken vid undersökning med luftpuff eller med Icare behövs bedövning. Däremot kan vi ibland behöva söva de allra minsta barnen för att kunna göra en tryckmätning.

Synfältsundersökning

Synfältsundersökning är inte möjlig hos de minsta barnen. Först i skolåldern kan synfälten undersökas med någorlunda säkert resultat. Hos äldre barn används – liksom hos vuxna – datoriserade metoder för att undersöka synfältet. Undersökningen är smärtfri.

Mätning av nervtrådslagrets tjocklek

Vid denna undersökning tar vi ett foto på barnets ögonbotten med hjälp av en specialkamera. Undersökningen gör inte ont, men barnet kan bländas en kort stund.

Den här metoden är bra vid diagnos och uppföljning hos vuxna med glaukom. Just nu utvärderar vi på S:t Eriks Ögonsjukhus om metoden är bra för barn.

Behandling

Behandlingen ska normalisera trycket i ögat för att förhindra att synnerven blir mer skadad. Skador som redan finns kan inte läka, utom ibland hos de riktigt små barnen, efter en lyckad trycksänkande operation. Behandlingen är komplicerad och det är mycket viktigt med regelbunden uppföljning av både tryck och synutveckling.

Medicinsk behandling

Det är vanligt att barnet får droppar som sänker trycket. Sådana droppar kan även påverka resten av kroppen, vilket vi måste ta hänsyn till när vi behandlar de minsta barnen. Det finns några få droppar som är godkända för att behandla barn.

Oftast räcker det inte att bara behandla glaukom med droppar eller medicin, utan det kan behövas en eller flera operationer.

Operation

Små barn med medfött glaukom behöver oftast behandlas med en operation för att sänka trycket i ögat, så att kammarvätskan lättare kan rinna av. Ofta kan det behövas flera liknande operationer. Även barn med glaukom som beror på andra ögonsjukdomar kan behöva opereras om ögondropparna inte har tillräcklig effekt. Ibland behandlas barnet med laser för att minska produktionen av kammarvatten.

Under operationen är barnet sövt. Barnet får gå hem samma eller nästa dag.

Efter operation

Efter en trycksänkande operation behöver barnet behandling med ögondroppar som dämpar inflammation och ofta även droppar som sänker trycket. Barnet behöver också regelbundna kontroller, ofta tätt den första tiden. Det kan också behövas smärtstillande läkemedel under några dagar.

Granskare Amelie Botling Taube, överläkare

Uppdaterad
20 januari 2022