Gå direkt till textinnehållet

Glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning är för det mesta helt ofarligt och bara en naturlig del av åldrandet. Men det är ändå viktigt att bekräfta att det är glaskroppsavlossning som orsakar symtomen och att det inte finns någon komplikation.

Glaskroppen är den genomskinliga geléartade vätska som fyller ut ögat invändigt. Glaskroppen omges av en tunn hinna som ligger mot näthinnan.

Orsak

Ju äldre du blir desto mer skrumpnar din glaskropp och blir mer vattnig. Då kan den lossna från sina fästen på näthinnan. Det är en naturlig process som oftast börjar i medelåldern.

Symtom

När din glaskropp skrumpnar bildas grumlingar. Dessa syns som flugor, streck, maskar eller nät som flyter framför ögat. Du kan även se blixtar om glaskroppen drar i näthinnan. Du kan räkna med att blixtarna minskar efter hand och att du vänjer dig vid grumlingarna.

En glaskroppsavlossning är för det mesta helt ofarlig, men om du plötsligt får nya grumlingar i synfältet, eller ser blixtar, ska du kontakta en ögonläkare. Du ska låta undersöka ögat inom de närmaste dagarna.

Du kan leva som vanligt efter en konstaterad glaskroppsavlossning.

Kontakta ögonläkare om grumlingarna plötsligt ökar

Ta omedelbart kontakt med en ögonläkare om en svart tät skugga skymmer en del av synfältet. Det kan vara tecken på näthinneavlossning, som är en allvarlig men sällsynt komplikation till glaskroppsavlossning.

Undersökning

Vid en undersökningen kontrollerar vi ögats näthinna för att se om det finns några tecken på hål på näthinnan.

Behandling

Vi behandlar ögat enbart i de fall glaskroppsavlossningen orsakar en skada på näthinnan.

Granskare Eva Zand, överläkare

Uppdaterad
21 februari 2022