Gå direkt till textinnehållet

Felväxande ögonfransar

Felväxande ögonfransar, trichiasis, innebär att ögonfransarna växer inåt och skaver mot ögat. Det kan kännas mycket obehagligt och behöva behandling.

Vid felväxande ögonfransar växer ögonfransarna åt fel håll. I stället för att peka utåt pekar ögonfransarna inåt.

Orsak

Det finns många olika orsaker till felväxande ögonfransar. Det kan bland annat vara medfött eller uppstå efter ärrbildningar i ögonlocken.

Symtom

Felväxande ögonfransar irriterar och skaver mot ögat. Ögat kan då få en lätt rodnad och tårflödet ökar. Ögonfransarna kan också rugga upp små sår på hornhinnan, vilket kan vara mycket smärtsamt och leda till infektioner. Skador på hornhinnan kan i sin tur påverka synen.

Vi ställer diagnos genom att undersöka ögonlocken och ögat i mikroskop.  Vi försöker ta reda på orsaken till att ögonfransarna växer fel.

Behandling

Vi använder olika metoder för att ta bort felväxande ögonfransar. Valet av metod beror på hur många ögonfransar som växer fel och orsaken till att de gör det.

Granskare Eva Dafgård Kopp, överläkare

Uppdaterad
20 januari 2022