Gå direkt till textinnehållet

Diabetesförändringar i näthinnan

En tredjedel av alla med diabetes har någon form av näthinneförändringar, diabetesretinopati. För en del kan dessa leda till synskador. Därför är det viktigt att undersöka ögonen regelbundet.

Diabetes kan i vissa fall ge förändringar i kroppens blodkärl, bland annat i ögats näthinna. Om förändringarna i näthinnan inte upptäcks i tid kan de på sikt leda till försämrad syn och i vissa fall blindhet.

Symtom

En flickas ansikte där vissa delar är fläckiga.
Så här kan synen påverkas vid diabetes. Foto: S:t Erik
Näthinneförändringarna är till en början helt symtomfria, det vill säga du ser helt normalt. Efterhand kan gula fläcken påverkas och blödningar i glaskroppen uppstå, vilket kan leda till försämrad syn. Vid en blödning i glaskroppen kan du plötsligt se rörliga svarta fläckar i synfältet. Om gula fläcken påverkas är symtomen lite mer smygande. Du kan få ökad dimsyn och svårigheter att läsa.

Orsak

Näthinnan består av synceller och ett stort antal små blodkärl. Vid diabetes förändras de små blodkärlen. De höjda blodsockervärdena leder till störningar i ämnesomsättningen som gör att kärlväggarna försvagas. 

I ett senare skede kan de små blodkärlen täppas till och då uppstår små mikroinfarkter. Detta leder till att blodflödet försämras och till syrebrist i näthinnan, vilket i sig kan ge nedsatt syn.

Näthinnan försöker kompensera syrefattigheten. Det gör den genom att utsöndra olika ämnen som stimulerar bildandet av nya blodkärl i näthinnan. De nya blodkärlen är tyvärr svaga och brister lätt. De kan leda till blödningar i glaskroppen som leder till en hastig synnedsättning.

Riskfaktorer

Det finns några faktorer som vi vet påverkar förändringarnas hastighet och intensitet. De viktigaste riskfaktorerna är

  • hur länge någon har haft diabetes
  • otillfredsställande inställningar av blodsockervärdet
  • högt blodtryck
  • rökning
  • avvikande blodfettsvärden
  • hormonella omställningar, till exempel under en graviditet.

Undersökning

För att förebygga förändringar i näthinnan behöver du ha god kontroll på din diabetes, ditt blodtryck och dina blodfetter. Rökning kan ytterligare försämra cirkulationen i näthinnan. Det är också viktigt att du undersöker din ögonbotten regelbundet. Då kan de smygande, helt symtomfria, förändringarna upptäckas i tid.

Vi undersöker ögonbotten genom att fotografera ögats bakre del där näthinnan sitter. På fotot kan vi se om det finns diabetesförändringar i ögonbotten. De flesta diabetiker, som har haft sin sjukdom i mer än 15 år, har lätta ögonbottenförändringar. De flesta förändringar behöver inte behandlas.

Om det finns förändringar som på sikt påverkar din syn blir du kallad till en kompletterande undersökning hos en ögonläkare. Laserbehandling eller injektioner i ögat kan bli aktuellt.

Behandling

Behandling av näthinneförändringar vid diabetes syftar till att bevara synförmåga och minska risk för försämring. 

Diabetes och ögat - Gå på regelbundna ögonkontroller

Vänd dig till din diabetesläkare för vägledning. Vem som kan utfärda intyget beror på vilken körkortsbehörighet du söker intyg för samt hur stora näthinneförändringar du har.

Granskare Urban Amrén, överläkare

Uppdaterad
19 maj 2023