Gå direkt till textinnehållet

Brytningsfel

Brytningsfel innebär att ögats olika delar inte är samstämda. Oftast är ögat för kort eller för långt, men det kan också vara fel på hornhinnans eller linsens optiska brytningsförmåga.

Ett rättsynt öga

Ett rättsynt öga utan korrektion ser bra på både långt och nära håll. Ljuset bryts till en brännpunkt exakt på näthinnan.

Illustration på ett rättsynt öga
En illustration på ett rättsynt öga.

Närsynthet – myopi

Personer som är närsynta utan korrektion ser bra på nära håll och dåligt på långt håll. Det närsynta ögat är för långt i förhållande till sitt ljusbrytande system. Ljuset bryts då till en brännpunkt som ligger framför näthinnan och hinner spridas igen innan det når fram.

Så bryter ljuset i närsynt öga
En illustration på ett närsynt öga.

Översynthet – hyperopi

Personer som är översynta utan korrektion ser ofta bra på långt håll, men tycker att det är svårt eller omöjligt att se på nära håll med tilltagande ålder.

Det översynta ögat är för kort i förhållande till sitt ljusbrytande system. Ljuset hinner inte samlas till en brännpunkt innan det når näthinnan. En person som är översynt utan korrektion ackommoderar, spänner en ringformad muskel runt ögats lins, för att bryta ljuset till näthinnan.

Så bryter ljuset i översynt öga
En illustration på ett översynt öga.

Astigmatism

Astigmatism innebär att ögat, när det inte är korrigerat, bryter ljuset olika mycket i olika riktningar. Ljus som faller in i ögat horisontellt kanske bryts till näthinnan, men ljus som faller in vertikalt kanske bryts för tidigt. Föremål på både långt och nära håll kan uppfattas som suddiga.

Så bryter ljuset i ett astigmatiskt öga
En illustration på ett astigmatiskt öga.

Ålderssynthet – presbyopi

Allt eftersom vi blir äldre får vi svårare att se på nära håll. Orsaken är att ögats lins blir stelare med åren och därmed blir det svårare att ställa in skärpan på olika avstånd.

En person som är närsynt kan ofta ta av sig glasögonen eller kontaktlinserna och se på nära håll. En person som är översynt får svårare att se på nära håll. Resultatet blir att du behöver olika styrkor för att se på avstånd respektive på nära håll vid närsynthet, översynthet och astigmatism.

Vill du operera ditt brytningsfel så att du ser bra på långt håll måste du sedan använda läsglasögon för att se på nära håll.

Operation av brytningsfel

Operationer av brytningsfel är inte subventionerat. Du får själv betala hela kostnaden. S:t Erik utför inte operationer av brytningsfel. 

Uppdaterad
19 januari 2022