Gå direkt till textinnehållet

Donera hornhinna

Donerade hornhinnor används för att ersätta sjuka, grumliga hornhinnor. 

Hornhinnan är den genomskinliga hinna som sitter framför pupillen och regnbågshinnan. Hornhinnan är en viktig del av ögats optik och bidrar till att ljuset bryts samman till en brännpunkt på näthinnan.

Det är bara den centrala delen som byts ut och operationen görs i de allra flesta fall för att rädda synen i ett öga. I enstaka fall används hornhinnor som reparationsmaterial.

Hornhinnan utgör den främre delen av ögat. Sjukdomar kan förstöra hornhinnan och ge kraftigt nedsatt syn. Illustration: Fidelity Stockholm

De behöver en hornhinnetransplantation

Personer som har nedsatt syn på grund av svullnader, förtunningar eller ärr i hornhinnan kan behöva en transplantation. Ett exempel på tillstånd som kan kräva transplantation är keratokonus, en sjukdom som kännetecknas av formförändringar i hornhinnan. Keratokonus drabbar vanligen 20- till 30-åringar.

Brist på hornhinnor

Hornhinnetransplantationer är det vanligaste transplantationsingreppet i Sverige. Varje år utförs cirka 650 operationer. Ändå skulle cirka 800 hornhinnetransplantationer per år behöva utföras i vårt land. Det stora hindret är bristen på donerade hornhinnor. S:t Eriks Ögonsjukhus tar hand om donationer från sjukhusen i Stockholmsområdet.

Donationsregistret

I donationsregistret kan du anmäla din inställning till att donera organ och vävnader efter din död. Alla kan anmäla sig oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor.

Granskare Vävnadsinrättningen, S:t Eriks Ögonsjukhus

Uppdaterad
22 september 2022