Gå direkt till textinnehållet

Besöksförbud råder för att minska smittspridning

Frågor och svar om hur S:t Erik hanterar coronaviruset

Från i början av juni år 2020 har den planerade vården vid S:t Eriks Ögonsjukhus, som skjutits upp under coronapandemin, återupptagits. Detta eftersom pandemin nu är i ett lugnare skede inom Region Stockholm och skyddsmaterial och personal inte behövs på annat håll. Sjukhuset kan återigen utföra planerad kirurgi och öppenvård enligt sjukhusets ordinarie vårdavtal.

Emma-Nivenius-kollage
Emma Nivenius. Fotokollage: Johanna Hanno och Eva Tov

Emma Nivenius, biträdande chefläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus, ger svar på frågor om hur sjukhuset sakta men säkert återgår till en mer normal verksamhet.

Eftersom S:t Erik är ett renodlat ögonsjukhus har vi alltsedan pandemin var ett faktum i mars år 2020 kunnat bedriva akut ögonvård och vård som inte kunnat vänta. Eftersom situationen nu är lugnare i regionen, det finns tillgång till skyddsmaterial och vår personal inte är efterfrågad på annat håll, kan vi successivt ta emot allt fler patienter igen.

Vid återgången till att utföra ordinarie planerad ögonsjukvård är vårt arbete fortsatt inriktat på att säkerställa att den som besöker sjukhuset ska få en säker vård, trots att pandemin inte är över.

Vi har strikta upparbetade hygienrutiner och det faktum att S:t Erik bedriver ögonsjukvård i en fristående byggnad, utan integrering med andra specialiteter, gör att risken för att smittas på sjukhuset bedöms som mycket liten.

Enligt de riktlinjer S:t Erik nu har fått ska planerad vård erbjudas till alla förutsatt att vården i sig inte innebär ökad risk för smitta och allvarlig sjukdom.

Verksamheten återupptas med besök oberoende av ålder eller riskgrupp medan beslut om operationer eller behandlingar alltid bygger på individuell bedömning. En särskilt noggrann riskbedömning görs inför en eventuell operation i narkos.

Patienter som tidigare fått information om att deras besök skjutits upp kommer nu successivt att kallas via brev eller telefon enligt prioriteringsordning efter en medicinsk bedömning.

Om en patient upplever en försämring eller har andra frågor under väntetiden ska hen höra av sig till sjukhuset.

Observera att den som har lämnat återbud och bett att få återkomma, själv måste ta kontakt om man önskar en ny tid.

Situationen påverkas av att sjukhuset flyttar till nya lokaler i slutet av september i år. Detta gör att det kan bli ytterligare väntetider, men vi hoppas kunna komma ikapp senare under hösten eller i början av nästa år, beroende på situationen med pandemin. Våra nya lokaler är utformade för modern ögonsjukvård vilket vi räknar med ska bli gynnsamt.

Många avbokar fortsatt sina besök och sannolikt önskar man komma ”när allt är över”. Om det förhoppningsvis blir sådana signaler i samhället till hösten så får vi se över möjligheten till extra vårdbesök.

Situationen för S:t Erik är speciell eftersom vi bara bedriver ögonvård. Våra lokaler delas därför inte med patienter som söker vård för andra sjukdomar.

Färre besökare kommer till sjukhuset eftersom det råder besöksförbud. Endast nödvändiga medföljande, såsom en förälder eller en medföljande till hjälpbehövande patienter, får följa med vid patientbesök.

Patienter informeras om att de inte får besöka sjukhuset vid misstänkt infektion genom bland annat påminnelse-sms, via telefonrådgivning, skyltar vid alla entréer och sankterik.se. Samtlig personal har sedan pandemins start i mars mycket strikta instruktioner om att stanna hemma vid sjukdom.

I samband med att patienter registrerar sig i kassan har vi en muntlig avstämning med dem kring om de har haft infektionssymtom sista veckan, för att fånga upp misstänkt infektion. Vid tecken på infektion uppmanas patienten att boka en ny tid två dagar efter att alla sjukdomssymtom är borta.

Vid akuta ögonbesvär har S:t Erik tydliga och separata mottagningsflöden för patienter med misstänkt luftvägsinfektion. I de fall ögonundersökning och behandling krävs trots misstanke om eller påvisad covid-19-infektion så har vi en tydlig handlingsplan, som säkerställer att andra patienter eller personal inte ska smittas.

Tidigare behövde man avboka ett patientbesök senast 24 timmar innan besökstiden. Region Stockholm har nu beslutat att inte ta ut någon avgift för ett sent avbokat besök om skälet är förkylningssymtom.

Om du däremot uteblir utan att meddela oss alls kommer du att få en faktura, även om du har frikort eller är över 85 år.

Uppdaterad
7 oktober 2020