Gå direkt till textinnehållet

Tillgänglighet för sankterik.se

S:t Eriks Ögonsjukhus står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur sankterik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från sankterik.se på något annat format som stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss via webbredaktionen.sankterik@sll.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via webbredaktionen.sankterik@sll.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga samt vid användning med nedsatt syn

  • Det finns filmer på webbplatsen som saknar ljudbeskrivning, WCAG 1.2.5 (AA)

Hur vi testat webbplatsen

ETU gjorde en oberoende granskning av sankterik.se den 8 mars 2019.
Senaste bedömningen gjordes den 8 mars 2019.
Webbplatsen publicerades den 9 januari 2019.
Redogörelsen uppdaterades den 9 september 2019.

Denna webbplats kommer kontinuerligt att utvärderas för att säkerställa god tillgänglighet.
Uppdaterad
21 januari 2022