Gå direkt till textinnehållet

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga i vår strävan att förbättra vården. Det kan gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården.

Informationstext om att lämna synpunkter via 1177.se
Du kan logga in på 1177.se och lämna dina synpunktar. Illustration: Region Stockholm
Har du eller en närstående frågor, synpunkter på bemötande, vård och behandling ska du i första hand kontakta den mottagning som tagit hand om dig. Om du inte vill eller kan tala med vårdpersonalen kan du be att få tala med verksamhetschefen.

Lämna synpunkter för en närstående

Du kan lämna klagomål och synpunkter för en närstående, om personen inte kan göra det själv. För att till exempel kunna ta del av handlingar eller föra din närståendes talan behöver du en fullmakt. 

Synpunkter och klagomål via 1177.se

Du kan också på ett enkelt sätt lämna dina synpunkter och klagomål till oss via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du får svar direkt till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. Att lämna synpunkter och klagomål digitalt införs successivt i vården och nu finns möjligheten här.

Logga in på 1177.se och hitta oss under ”Mottagningar”. Där finns en länk till e-tjänsten.

Du kan även lämna din anmälan anonymt, men då kommer du inte att få ett svar.

Vår patientvägledare

Patientvägledaren är opartisk och fungerar som en länk mellan dig och sjukhusets olika verksamheter. Du kan kontakta patientvägledaren när du är i behov av råd och stöd under eller efter ditt besök hos oss. Vid medicinska frågor ska du kontakta din mottagning eller 1177 Vårdguiden.

Du når vår patientvägledare genom att lämna ett meddelande på en telefonsvarare. Vi ringer upp inom en vecka.

Telefon: 08-123 230 72

Du kan också skriva ett fysiskt brev till patientvägledaren. 

Postadress:
Patientvägledaren
S:t Eriks Ögonsjukhus
Box 4078
171 04 Solna

Opartiska instanser fristående från sjukvården

Ibland kan en oberoende part behöva hjälpa till att hantera en händelse som uppstått i samband med vården på sjukhuset. Du har då möjlighet att vända dig till patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientnämnden är en del av Region Stockholm, men opartisk och fristående från de vårdgivare som möter patienter inom hälso- och sjukvården. Inspektionen för vård och omsorg utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården.

Dina rättigheter som patient

Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot.

Uppdaterad
14 mars 2022